Debtia logo
Log på

ECB hæver renten til det højeste niveau i 22 år

Den toneangivende rente i euroområdet når sit højeste niveau i 22 år. Meget tyder på, at ECB har flere renteforhøjelser i ærmet for at få nedbragt den stadig alt for høje inflation.

ECB hæver renten til det højeste niveau i 22 år

Inflationen er siden efteråret faldet fra et tocifret tal til nu 5,3 procent i Danmark og 6,1 i eurozonen. Inflationsfaldet skyldes hovedsagligt det store fald i energipriserne, hvilket også forklarer, hvorfor kerneinflation (forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) falder i et langsommere tempo.

Mens Den Amerikanske Centralbank (FED) efter onsdagens møde undlod yderligere renteforhøjelse, kører Den Europæiske Centralbank (ECB) benhårdt videre med sin ottende renteforhøjelse siden sommeren 2022.

ECB hæver denne gang den toneangivende rente med et kvart procentpoint til 3,5 procent. Dermed når den toneangivende rente sit højeste niveau siden 2001.

Danmarks Nationalbank hævede tilsvarende den toneangivende rente med 0,25 procentpoint til 3,5 procent. Dermed afspejler Nationalbanken rentestigningerne fra ECB – og højst sandsynlig vil dette også gøre sig gældende til det kommende pengepolitiske møde i juli.

Læs også om den toneangivende rente i denne artikel.

For høj inflation i for lang tid

ECB beskriver inflationen som værende ”for høj i for lang tid”, og hæver også deres inflationsprognoser for 2023-2025.

For i år forventer ECB en inflation på 5,4 procent – en stigning fra 5,3 procent. For 2024 er prognosen 3 procent – en stigning fra 2,9 procent, og for 2025 hæves prognosen til 2,2 procent – en stigning fra 2,1 procent.

Lønaftaler i eurozonen har ifølge ECB’s formand, Christine Lagarde, øget risikoen for, at den usædvanlige høje inflation bider sig fast. Samtidig advarer hun om forskellige støttepakker i kølvandet på energikrisen kan komplicere ECB’s arbejde.

”Det er meget sandsynligt, at vi vil fortsætte med at hæve renten i juli,” sagde hun på pressemødet den 15. juli.

Hun bemærker også, at arbejdsmarkedet og servicesektoren fortsat ser stærke ud. Det underliggende pres på priserne er dog fortsat stærkt.

Læs også om inflationen i Danmark er faldende, men leveomkostningerne er fortsat høje.