Debtia logo
Log på

Hvad er inflation?

Siden finanskrisen i 2008 og den store recession har investorer og ledere vænnet sig til en verden med lave renter og lav inflation. Men i 2021 begyndte inflationen at stige kraftigt i mange dele af verden, og i 2022 oplevede Europa den værste inflation i årtier.

Hvad er inflation?

I oktober 2022 advarede Den Internationale Valutafond om, at inflationen – kombineret med Den Europæiske Centralbanks (ECB) renteforhøjelser designet til at bekæmpe den – kan true hele den globale økonomi.

I denne artikel dykker vi ned i, hvad der forårsager inflation, og hvordan man håndterer tabet af købekraft.

Hvad er inflation?

Inflation er og har været et meget omdiskuteret fænomen inden for økonomi.

Begrebet inflation beskriver det fænomen, at der i et samfund sker en løbende prisstigning på varer og tjenesteydelser. Begrebet deflation beskriver det modsatte.

Det mest almindelige er, at der foregår en moderat og stabil stigning i priserne på varer og tjenesteydelser. Dette anses for at være gunstigt for dynamikken i et samfunds økonomi.

En høj og ustabil inflation er derimod til skade for den økonomiske aktivitet i et land.

Større efterspørgsel end udbud

Prissætningen på varer og tjenesteydelser i et samfund afhænger blandt andet af udbud og efterspørgsel.

Efterspørgslen på varer og tjenesteydelser afhænger både af behovet, men også af aftagernes økonomiske formåen.

Udbuddet afhænger blandt andet af virksomhedernes evne til at producere varer, herunder tilgængelighed af råstoffer, samt priser på energi i forbindelse med produktionen. Endvidere kan muligheden for at transportere varer og råstoffer også påvirke udbuddet.

Grundlæggende er inflationen drevet af for stor efterspørgsel i forhold til udbuddet.

Dine penge er mindre værd, når inflationen er høj. Varer og serviceydelser er dyrere, og renten på lån gør det sværere at låne penge. Derfor bliver priserne på boligmarkedet ofte også påvirket.

Hvad skyldes inflationen

Inflationen i Danmark har længe været stabil på et lavt niveau, men der har tidligere været perioder med høj inflation, for eksempel i 70-erne, hvor der på et tidspunkt var mangel på energi forårsaget af oliekrisen.

Den høje inflation der er aktuelt, kan til dels tilskrives coronakrisen, hvor der var problemer med at få transporteret varer og råstoffer, som forårsagede nedsat produktionskapacitet, og nu efterfølgende på grund af krigen i Ukraine, som har medført høje energipriser, der fordyrer produktionen.

Hvordan kan man dæmpe inflationen?

Danmark er en del af et valutasamarbejde med eurolandene, hvor kursen på kronen følger euroen. Dermed skal inflationen også holdes på samme niveau.

Til at dæmpe inflationen kan centralbankerne bruge rentestigninger. Når det er dyrere at låne penge vil efterspørgslen på varer automatisk blive afdæmpet.

Det høje renteniveau vi har aktuelt, er derfor en følge af den høje inflation.

Deflation

Ved deflation, den modsatte situation, vil priserne på varer og tjenesteydelser falde. Dette sker hvis udbuddet overstiger efterspørgslen.

Det kan være skadeligt for et lands økonomi, da det kan medføre, at virksomheder må indskrænke produktionen med højere arbejdsløshed til følge.