Debtia logo
Log på

Lagarde: Vi holder renten, så længe det er nødvendigt

ECB’s formand, Christine Lagarde, mener, at den seneste renteforhøjelse er nødvendig for at nedbringe inflationen i eurolandene. Først om to år forventes inflationen at være nede på det ønskede niveau.

Lagarde: Vi holder renten, så længe det er nødvendigt

For knap to uger siden hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) sine tre vigtigste officielle renter med 0,25 procentpoint for at bekæmpe den høje inflation.

Formand for ECB, Christine Lagarde, deltog mandag d. 25. september i en høring i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, hvor hun blandt andet forklarede deres seneste beslutning om endnu en renteforhøjelse:

”På grundlag af vores seneste vurdering finder vi, at vores pengepolitiske renter har nået et niveau, der, hvis de fastholdes i tilstrækkelig lang tid, vil yde et væsentligt bidrag til en rettidig tilbagevenden til inflationen i retning af vores mål,” sagde Lagarde.

Christine Lagarde anerkendte, at Styrelsesrådet er opmærksom på renteforhøjelsernes indvirkning på almindelige husholdninger.

“Vi har i tankerne, hvilken smerte det forårsager, hvilken lidelse der er. Vi ved, at omkring 30 % af husholdningerne i medlemsstaterne har variabel rente på deres realkreditlån. Vi ved også, at prisen på energi […] også vejer tungt på husholdninger med lave indkomster. Men vi ved også, at det er vores pligt at bringe inflationen ned til målet inden for en rimelig tid. Jo hurtigere det sker, jo mere stabile bliver priserne, og jo mindre smertefuldt bliver det senere,” siger Christine Lagarde.

Inflationen i eurolandene, som varierer fra land til land, var faldet til et gennemsnit på 5,2 pct. i august efter at have nået rekordniveauer sidste efterår. Kerneinflationen, som giver et mere præcist skøn over det underliggende prispres, lå i gennemsnit på 5,3 pct. Samtidigt er fødevareprisinflationen faldet fra sit højdepunkt i marts, men den lå næsten på 10 % i august, hvilket er alt for højt.

Lagarde fremhævede den nedadgående inflationen, men påpegede dog, at niveauet stadig er for højt. Først i 2025 forventer ECB, at inflationen når centralbankens mål på 2 pct.

Læs også om Nationalbanken: ”Vi er fortsat ikke i mål i forhold til at sikre en lav og stabil inflation i Danmark”.