Debtia logo
Log på

Laveste inflation i to år i euroområdet – men økonomien skrumper

Inflationen i euroområdet aftog yderligere i oktober til 2,9 pct. fra 4,3 pct. i september. Samtidig skrumpede økonomien med 0,1 procent i tredje kvartal.

Laveste inflation i to år i euroområdet – men økonomien skrumper

Den årlige inflation i euroområdet er på sit laveste niveau siden juli 2021 ifølge nye tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat. Det er især lavere brændstofpriser, der bidraget til den lavere inflation.

I september var inflationen 4,3 procent blandt de lande, der har euroen som valuta. Faldet i inflationen i oktober var større end de 3,1 procent, som analytikere havde spået inflationstakten til at ligge på.

Kun tre gang tidligere på 40 år er der registreret et så stort månedligt fald i inflationen på mere end et procentpoint. Det bekræfter ECB i, at de har truffet de rigtige pengepolitiske beslutninger. Om rentetoppen er nået i Europa, vil tiden vise.

Men målet om en inflation på 2 procent er nu meget tættere på end for blot et år siden, hvor inflationen var over 10 procent. ECB forventer at nå dette mål i 2025.

Dog er Kerneinflationen – hvor prisudviklingen på energi, fødevarer, alkohol og tobak ikke medregnes – fortsat høj. I oktober blev den opgjort til 4,2 pct. mod 4,5 pct. i september.

Særligt kerneinflationen er et vigtigt nøgletal for ECB, da den afspejler det underliggende prispres. Derfor er det usandsynligt, at ECB har rentenedsættelser på programmet foreløbigt.

I forrige uge lod ECB for første gang i mere end et år renten forblive uændret efter 10 renteforhøjelser i træk – en hidtil uset pengepolitisk stramning, der har tynget økonomien.

Økonomien skrumpede

Den opmuntrende nyhed om inflationen kom samtidigt med, at økonomien skrumpede. Væksten i euroområdet er bevæget sig fra positiv til negativ, og ligger nu på minus 0,1 pct. i tredje kvartal.

Tallene afspejler de vanskeligheder, som euroområdet står over for, herunder leveomkostningskrisen og bekymringer over den faldende efterspørgsel i den globale økonomi.

Analytikere havde på forhånd forudsagt, at euroområdets økonomi ville stagnere i tredje kvartal. Væksten i euroområdet stagnerede i årets første tre måneder, før den voksede med 0,2 % i andet kvartal.

Vækstresultater tynges fortsat af den træge økonomiske situation i Tyskland, Europas største økonomi. Det tyske BNP faldt med 0,1 pct. i perioden juli-september efter at være stagneret i første kvartal og vokset lidt (0,1 pct.) i andet.

I Frankrig, eurozonens næststørste økonomi, aftog væksten klart efter det overraskende opsving i andet kvartal. Dog forblev den franske BNP ikke desto mindre positiv med en lille vækst på 0,1 procent i tredje kvartal.

Bruttonationalprodukt, BNP, er et nøgletal, der beskriver størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald illustrerer, om økonomien vokser eller skrumper.

Læs også om Den Europæiske Centralbank holder renten i bero.