Debtia logo
Log på

Renter – hvordan fungerer de?

Før coronapandemien og Ruslands invasion af Ukraine ignorerede investorerne mere eller mindre renten, da den var tæt på nul. Men det seneste års fokus på klassiske makrofaktorer såsom valutakurs, råvarepriser, olie og ikke mindst inflation har gjort centralbankernes pengepolitiske renter til et yderst omdiskuteret emne i medierne.

Renter – hvordan fungerer de?

Noget du ikke kan komme udenom, når du låner penge, eller når du låner penge ud, er renter. Renter er noget, der for mange skaber forvirring, da der er flere forskellige renter.

Fortvivl ej. I denne artikel beskriver Debtia udlånsrente, indlånsrente, den toneangivende rente og markedsrenten, samt hvordan disse påvirker dig og din pengepung.

Udlånsrente

Man kan sige, at renter er prisen på penge eller omkostningerne ved at låne penge af en kreditor.

For eksempel får du en udlånsrente, også kaldet debitorrente, når du optager et lån, f.eks. i din bank.

Debitorrenten er den samlede årlige rente på det skyldige beløb, og således de penge du skal betale tilbage til kreditor for at låne deres penge i den givne periode.

Det skyldige beløb kan være en sum, man har lånt i en bank eller en anden finansiel virksomhed. Det kan også være et beløb, man skylder for en vare eller en tjenesteydelse, hvor man har fået henstand med betalingen eksempelvis i form af en afdragsordning.

Inden du optager et lån, er det vigtig at du undersøger, hvor lånet er billigst, dvs. hvor du skal betale mindst i lånegebyr.

Hvis renten er lav, er penge billige, mens en høj rente omvendt betyder, at pengene er dyrere.

ÅOP er et term, der tager højde for både renter og gebyrer. ÅOP står for Årlige Omkostning i Procent, og fortæller dig, hvad de samlede årlige udgifter er ved et lån i forhold til det lånte beløb.

Da kviklån har en kort løbetid og en urimelig høj ÅOP, kan det kun frarådes at optage sådan et lån.

Læs mere om debitorrente i denne artikel.

Indlånsrente

Indlånsrenten er derimod de penge, som du får for at have penge stående i banken. Som regel beregnes og betales det en gang om året.

Når du opretter en indlånskonto bliver du således selv til en långiver. Derfor omtales indlånsrenten også kreditorrenten.

Indlånsrenten er fordelagtig for personer, som vil sikre et fornuftigt afkast på sin opsparing uden de samme risici, der er forbundet med at investere i værdipapirer, såsom aktier, obligation eller investeringsbeviser.

Hvordan påvirker den toneangivende rente mine lån?

Den toneangivende pengepolitiske rente er den rente, som bankerne skal tage højde for, når de låner eller deponerer penge.

Den toneangivende rente fastsættes af Danmarks Nationalbank afhængigt af det danske og internationale marked. Den fastsættes omkring hver sjette uge.

Alle banker, låneudbydere og andre finansieringsselskaber justerer renten i forhold til den toneangivende rente. Grunden hertil er, at Danmarks Nationalbank er de danske bankers bank, eftersom de låner penge herfra.

Danmarks Nationalbanks toneangivende rente påvirker, hvor meget rente du betaler på dit lån. Hvis den toneangivende rente er 0,75 %, får du en rente på mindst 1,75 %. Den generelle økonomi i Danmark påvirker også bankrenterne, i hvilket tilfælde renten kan variere yderligere.

På den måde kan du også se, om renten på dit lån er høj eller lav i forhold til den officielle rente, og dermed have et effektivt værktøj til at se, om lånetilbuddet er attraktivt.

Læs mere om den toneangivende rente i denne artikel.

Hvad betyder markedsrenten for min økonomi?

Markedsrenten er en rente, som fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel af kredit. Det er således hverken staten eller nationalbanken, der fastsætter markedsrenten, men det er frie marked.

Markedsrenten er vigtig for din privatøkonomi, eftersom den har stor indflydelse på renten på dine lån eller indtjening ved at have penge stående på en bankkonto.

En høj efterspørgsel på kredit vil alt andet lige drive renterne op. Derimod vil en lav efterspørgsel på kredit, reducere renten.

Markedsrenten afspejler på den måde, hvad folk er villige til at betale for at låne penge, og ikke mindst hvor meget det koster at låne penge.

Forskellige faktorer er ansvarlige for sammensætningen af markedsrenten, såsom det aktuelle renteniveau, økonomien, inflationen, valutaudviklingen og pengepolitiske beslutninger.

Læs mere om renter og hvordan de beregnes i denne artikel.