Debtia logo
Log på

Fuldmagt skabelon (gratis)

En skabelon til en fuldmagt er et juridisk dokument, der bemyndiger en person til at handle på vegne af en anden person i juridiske eller økonomiske anliggender. Den person, der bemyndiges til at handle, kaldes “fuldmægtig” eller “agent” Den person, der giver fuldmagt, kaldes “fuldmagtsgiver”.

En fuldmagt kan være generel eller begrænset. En generel fuldmagt giver agenten en bred bemyndigelse til at varetage agentens anliggender. En begrænset fuldmagt giver agenten beføjelse til kun at håndtere specifikke opgaver eller transaktioner.

Varig fuldmagt

En varig fuldmagt forbliver i kraft, selv hvis fuldmagtsgiveren bliver inhabil og ikke længere kan træffe beslutninger. En varig fuldmagt, der er af forårsmæssig karakter, træder kun i kraft, når en bestemt begivenhed indtræffer, f.eks. ved den hovedforpligtedes død eller uarbejdsdygtighed.

Springing fuldmagt

En springing fuldmagt træder derimod først i kraft, når en bestemt begivenhed indtræffer, f.eks. hvis fuldmagtsgiveren bliver uarbejdsdygtig.

Der findes mange forskellige typer af fuldmagtsskabeloner, men nogle af de mest almindelige omfatter.

 • Finansiel fuldmagt
  Denne giver en person bemyndigelse til at administrere den fuldmagtsgivers (“fuldmagtsgiveren”) økonomiske anliggender. Dette kan omfatte betaling af regninger, forvaltning af bankkonti og investeringer, indberetning af skatter og salg af ejendom.
 • Fuldmagt til sundhedspleje
  Dette giver en person bemyndigelse til at træffe medicinske beslutninger på vegne af den person, der giver fuldmagt, hvis denne person ikke er i stand til selv at træffe disse beslutninger-
 • Børnepasningsfuldmagt
  Dette bemyndiger en person til at træffe beslutninger om et barns pleje og velfærd på vegne af barnets forælder eller værge
 • Fuldmagt til erhvervslivet
  Dette bemyndiger en person til at indgå kontrakter og drive forretning på vegne af den person, der giver fuldmagt

Valg af en agent

Den person, du udpeger som din agent, bør være en person, som du har fuld tillid til. Det skyldes, at din agent vil få et stort ansvar, og du skal være sikker på, at den person, du udpeger, vil handle i dine bedste interesser.

Du bør også vælge en agent, der bor tæt på dig, da det vil gøre det lettere for ham eller hende at udføre sine opgaver. Hvis du ikke kender nogen, der opfylder disse kriterier, kan du altid bruge en professionel tjenesteydelse som f.eks. en advokat eller revisor.

Det er vigtigt at bemærke, at du kan udpege mere end én person som din agent. Det kan du måske gøre, hvis du har komplekse økonomiske anliggender, eller hvis du er bekymret for, at én person måske ikke kan klare ansvaret alene.

Du bør også udpege en efterfølger, som skal overtage rollen som din agent, hvis den oprindelige person, du udpeger, ikke kan eller vil fortsætte med at fungere i denne rolle.

Vejledning til udfyldelse af skabelonen til fuldmagt

Det første skridt er at vælge, om du vil give din agent generelle eller begrænsede beføjelser. Hvis du ønsker at give din agent generelle beføjelser, kan du blot underskrive og datere skabelonen for fuldmagt.

Hvis du derimod ønsker at give din fuldmægtig begrænsede beføjelser, skal du først opregne de specifikke beføjelser, du giver ham eller hende. Derefter kan du underskrive og datere fuldmagtsskabelonen.

Du skal derefter give en kopi af den underskrevne og daterede fuldmagtsskabelon til din fuldmægtig. Det er også en god idé at beholde en kopi til dig selv.

Du skal også huske på, at du til enhver tid kan tilbagekalde en fuldmagt, så længe du er ved dine fulde fem. For at gøre dette skal du blot skriftligt meddele din agent, at du tilbagekalder fuldmagten.

Det er også en god idé at få skabelonen til fuldmagten bevidnet af en tredjepart. Denne person behøver ikke at være advokat, men han eller hun bør være over 18 år og bør ikke være i familie med dig eller din agent.