Debtia logo
Log på

Gratis NDA Skabelon (Non Disclosure Agreement)

En NDA (Non Disclosure Agreement) er en juridisk aftale mellem to parter, typisk virksomheder, hvori de aftaler at dele fortrolige oplysninger. Disse fortrolige oplysninger kan være alt fra forretningsplaner og -strategier til tekniske data og forretningshemmeligheder. NDA’er er almindelige i forretningsverdenen og kan beskytte en virksomheds interesser og samtidig fremme samarbejdet og tilliden mellem parterne.

Der findes mange forskellige typer NDA’er, men de har alle et fælles mål: at holde følsomme oplysninger fortrolige. En NDA kan f.eks. indeholde en bestemmelse om, at alle oplysninger, der udveksles mellem parterne, skal holdes hemmelige og ikke må anvendes til andre formål end det erklærede formål med aftalen. Desuden kan en NDA forbyde, at fortrolige oplysninger videregives til tredjemand.

Hvornår bruges en NDA?

En NDA anvendes typisk ved forretningstransaktioner, f.eks. fusioner og opkøb, joint ventures og partnerskaber. De kan også anvendes i ansættelsesforhold for at beskytte en virksomheds forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger.

Søg juridisk bistand til NDA

Denne gratis NDA skabelon er lavet for at hjælpe dig igang med at oprette en NDA-aftale, der beskytter dine fortrolige oplysninger. Denne skabelon er ikke en erstatning for juridisk rådgivning, og du bør altid rådføre dig med en advokat, før du indgår en juridisk aftale. En advokat, som kan hjælpe dig med at forstå aftalen og dens konsekvenser. En advokat kan også hjælpe dig med at udarbejde en NDA, der opfylder dine specifikke behov og mål.

Denne NDA-skabelon indeholder følgende bestemmelser:

  1. Definitioner. I dette afsnit defineres de centrale begreber, der anvendes i aftalen, f.eks. “fortrolige oplysninger” og “videregivende part”
  2. Forpligtelse til ikke at videregive oplysninger. I dette afsnit fastsættes parternes forpligtelser til ikke at videregive de fortrolige oplysninger.
  3. Undtagelser fra forpligtelsen til ikke at videregive oplysninger. Dette afsnit indeholder en liste over undtagelser fra parternes forpligtelser til ikke at videregive oplysninger, f.eks. oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige, eller som skal videregives i henhold til loven.
  4. Aftalens varighed. I dette afsnit fastsættes aftalens varighed og eventuelle restriktioner for brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger efter aftalens udløb.
  5. Remedies. Dette afsnit fastsætter de retsmidler, som den videregivende part har til rådighed, hvis den modtagende part overtræder aftalen, f.eks. erstatning eller et påbud.
  6. Generelle bestemmelser. Dette afsnit indeholder generelle juridiske bestemmelser, der gælder for aftalen, f.eks. om gældende lov og jurisdiktion.

Denne NDA-skabelon er beregnet til brug i forbindelse med forretningstransaktioner og udgør ikke juridisk rådgivning. Hvis du er usikker på, hvordan denne skabelon finder anvendelse på din specifikke situation, bør du rådføre dig med en advokat.