Debtia logo
Log på

Den Europæiske Centralbank holder renten i bero

Eurokurserne ligger fortsat på et historisk højt niveau. Men efter ti renteforhøjelser i træk siden sommeren 2022 holder Den Europæiske Centralbank (ECB) endelig renterne i ro. Også Danmarks Nationalbank bevarer renterne uændret.

Den Europæiske Centralbank holder renten i bero

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder sin styringsrente uændret på fire procent.

Det fremgår i en pressemeddelelse den 26. oktober.

Pausen kommer, efter at ECB ti møder i træk har hævet renten til det højeste niveau, siden euroen blev indført i 1999.

Sidste gang, ECB ikke hævede renten, var i juni 2022, hvor rente lå på -0,5 procent. Derefter blev den hævet til 0 i juli 2022 og med 0,25 og 0,75 procentpoint efter hvert rentemøde til nu.

Den brede forventning var, at der ikke ville komme nogen rentestigning på oktobers rentemøde. ECB meddelte tidligere på måneden, at renterne ligger på et niveau, der vil bidrage væsentligt til, at inflationen falder igen.

Spørgsmålet er nu, i hvor lang tid ECB holder renten på det nuværende niveau.

Rentetoppen er nået

ECB indikerede på sit forrige pengepolitiske møde, at forhøjelsen til fire procent sandsynligvis ville være den sidste.

Centralbankens vurdering var, at renten har nået et niveau, der er højt nok til, at inflationen kan falde, forudsat at renten holdes på dette niveau længe nok.

Disse formuleringer gentages i vid udstrækning i pressemeddelelsen om oktobers rentebeslutning. Centralbankchef, Christine Lagarde, sagde, at det nuværende niveau “vil yde et betydeligt bidrag” til at bringe inflationen ned til målet.

Under pressekonferencen blev nationalbankdirektør Lagarde spurgt, hvornår rentenedsættelser kunne være på sin plads. Hun svarede blandt andet ved at understrege, at tiden ikke er inde til at komme med prognoser om fremtiden.

“Rentenedsættelser blev slet ikke diskuteret. At have den diskussion er bestemt for tidligt,” sagde Lagarde.

Inflationen på vej ned

Landene i Europa har ligesom mange andre kæmpet med skarp inflation og ophedede økonomier i kølvandet på coronapandemien. ECB har taget de nødvendige foranstaltninger for at forsøge at berolige økonomien og bringe inflationen ned mod sit mål på to procent. Da Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, er det helt naturligt, at Nationalbanken torsdag også valgte at fastholde den ledende danske rente på 3,6 pct.

Ligesom den amerikanske centralbank har ECB anvendt en dataforankret tilgang til rentebeslutninger i løbet af det seneste år. Det betyder blandt andet, at ECB løbende foretager vurderinger baseret på økonomiske data og nøgletal.

På det seneste har der været flere tegn på, at tingene bevæger sig i den rigtige retning for ECB, da flere nøgletal tyder på, at renteforhøjelserne har fået sit greb på økonomien.

De oplysninger, der er kommet ind, “har stort set bekræftet tidligere vurderinger af inflationsudsigterne på mellemlangt sigt,” ifølge Lagarde.

Inflationen i eurozonen faldt til 4,3 procent på årsbasis i september. Det er det laveste i næsten to år.

“Inflationen forventes at forblive for høj alt for længe, og det indenlandske inflationspres forbliver stærkt. Samtidig faldt inflationen mærkbart i september, blandt andet som følge af stærke basiseffekter, og de fleste mål for den underliggende inflation er fortsat med at falde, siger centralbankchefen.

Den økonomiske aktivitet i euroområdet faldt i mellemtiden mere end forventet i sidste måned, antydede de seneste PMI-tal.

Disse tal indikerer recession, og at rentetoppen er nået.

Læs også om Lagarde: Vi holder renten, så længe det er nødvendigt.