Debtia logo
Log på

Højere elpriser trækker dansk inflation op

Den årlige inflation i Danmark steg i januar til det højeste niveau i fem måneder og ligger nu på 1,2 procent på årsbasis. Dette skyldes særligt de højere elpriser.

Højere elpriser trækker dansk inflation op

Forbrugerprisinflationen har nået det højeste niveau i fem måneder og steg til 1,2 pct. år-til-år i januar 2024 fra 0,7 pct. i december 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik mandag.

Denne stigning markerer det højeste niveau siden august 2023, hvor priserne havde toppet på 2,4 %.

Forbrugerpriserne er samlet set steget med 0,9 procent i forhold til måneden før. Ifølge Danmarks Statistik er det særligt de højere priser på elektricitet, fødevarer og fjernvarme, der trækker inflation op.

De højere leveomkostninger i januar skyldes ligeledes den højere husleje. På samme måde er stigningen drevet af, at det er blevet dyrere at gå på restaurant og café.

Dog er prisen på energi lavere end sidste år, ligesom priserne på tøj, sko, møbler og biler er faldet.

Kerneinflationen, der ekskluderer energi og uforarbejdede fødevarer, faldt i mellemtiden til 2,5 procent fra 2,6 procent. Dermed er kerneinflationen på sit laveste niveau siden januar 2022. Da kerneinflationen måler den underliggende inflation, er det lille fald en god indikator for, at den danske økonomi er på rette kurs. Det er særligt prisfaldet på møbler og boligudstyr, der trækker kerneinflationen ned.

Til trods for at det stadig er dyrere at være dansker, er Danmark blandt de lande i Europa med den laveste inflation. Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,9 pct. i januar. Tallene for januar er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i december steg den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 3,4 pct. fra 3,1 pct. i november.

Danmark har ikke et specifikt inflationsmål, men sikrer stabil inflation ved at binde den danske krone til euroen, da Nationalbanken siden 1999 har ført fastkurspolitik over for euroen. ECB fører på den måde indirekte pengepolitikken i Danmark. Fastkurspolitikken sikrer, at Danmark importerer en lav og stabil inflation fra euroområdet på mellemlangt sigt.

Læs også om højere inflationen i euroområdet.