Debtia logo
Log på

Inflationen i euroområdet falder til laveste niveau i 2 år

Inflationen i euroområdet faldt til det laveste niveau i to år i september. Dermed tyder alt på, at Den Europæiske Centralbanks talrige renteforhøjelser omsider har fået sit greb om de høje priser.

Inflationen i euroområdet falder til det laveste i 2 år

Inflationen i de 20 lande, der bruger euroen som valuta, lå på 4,3 pct. i september. Det viser den seneste inflationsopgørelse fra Eurostat, der blev offentliggjort fredag d. 29. september. Til sammenligning blev inflationen opgjort til 5,2 pct. måneden før.

Kerneinflationen, dvs. inflationen ekskl. fødevarer, energi, alkohol og tobak, faldt til 4,5 pct. fra 5,3 pct. Det er det største fald siden august 2020. ECB følger nøje kerneinflationen, da den betragtes som en bedre målestok for det underliggende prispres.

Den dalende kerneinflation vil højst sandsynlig styrke ECB’s forventning om, at de historiske høje pengepolitiske renter vil nedbringe inflationen til det ønskede mål på 2 pct. inden udgangen af 2025. I september hævede ECB renten for tiende gang i træk til 4, pct., hvilket er det højeste niveau siden euroens indførelse i 1999.

Den seneste inflationsopgørelse tyder således på, at det underliggende prispres omsider bliver mindre intenst. Ydermere styrker tallene forhåbningen om, at ECB har hævet renterne for sidste gang – i hvert fald i denne omgang.

Fødevarepriserne er fortsat den største faktor bag den høje inflationen, der ligger et godt stykke over ECB’s mål på to procent. På den anden side er energipriserne faldet i løbet af det seneste år, hvilket holder inflationen nede. I september anslås det, at priserne på el, gas og brændstof var 4,7 procent lavere end i samme måned sidste år.

Højeste pengepolitiske rente nogensinde

Effekten af ECB’s stramme pengepolitiske renter bliver stadig tydeligere på tværs af landene.

Flere af de store europæiske økonomier, især Tyskland, har for nylig vist klare tegn på svækkelse. En separat rapport viste, at de tyske importpriser – som har tendens til at lede forbrugerpriserne, eftersom Tyskland køber mange mellemprodukter og råvarer fra udlandet – i august registrerede det største fald siden november 1986.

ECB forventer, at euroområdet vil opleve en økonomisk vækst på beskedne 0,7 pct. i 2023, 1,0 pct. i 2023 og 1,5 pct. i 2025.

Læs også om Lagarde: Vi holder renten, så længe det er nødvendigt.