Debtia logo
Log på

Inflationen i Europa falder til 2,4 %

Inflationen i euroområdet er faldet langt mere end forventet til 2,4 procent i november. Dermed er inflationen på sit laveste niveau i mere end to år. Det er særligt de faldende energiomkostninger, der har lettet prispresset, men de højere renter presser økonomiens evne til at vokse.

Inflationen i Europa falder til 2,4 %

Inflationen for de 20 lande, der bruger eurovalutaen, faldt fra 2,9 procent i oktober til 2,4 procent i november, ifølge tal offentliggjort torsdag d. 30. november af Eurostat, EU’s statistikkontor. Dette er langt fra toppen på 10,6 procent i oktober 2022, hvor energikrisen for alvor satte Europas husholdninger og virksomheder på prøve.

Det nye tal er tæt på Den Europæiske Centralbanks, ECB, inflationsmål på 2 procent, hvilket peger i retning af, at de mange renteforhøjelser ikke har været forgæves. Fem af de 20 lande, der deler euroen, har en inflation under ECB’s mål på 2 procent, herunder Italien og Holland.

Energipriserne aftog med 11,5 procent i oktober. Væksten i priserne på fødevarer, alkohol og tobak faldt til 6,9 procent fra 7,4 procent måneden før og et højdepunkt på 15,5 procent tidligere på året.

Også kerneinflationen, der ekskluderer energi og fødevarer, oplevede et betydeligt dyk fra 4,2 procent i oktober til 3,6 procent i november.

Inflationsprognosen styrker således forventningen om, at ECB vil holde renten stabil for anden gang i træk på sit næste rentemøde den 14. december.

Du kan læse mere om kerneinflationen her.

En stagnerende økonomi

Det kraftige fald i inflationen er dog ikke uden sine følger. Den økonomiske vækst i eurozonen er stort set gået i stå.

ECB’s formand, Christine Lagarde, gentog i sidste uge, at ECB vil træffe beslutninger baseret på de seneste data og holde renten høj, så længe det er nødvendigt for at nå inflationsmålet.

Samtidigt understregede hun, at det ”ikke er tiden til at begynde at erklære sejr” i bestræbelsen på at nedbringe inflationen. Lønpresset er stadig for højt, og kampen er dermed ikke ovre. Rentenedsættelser lægger derfor langt ude i fremtiden.

Læs også om laveste inflation i to år i euroområdet – men økonomien skrumper.