Debtia logo
Log på

Nøgletal – Rentabilitet, soliditet, likviditet

Er likviditetsgrad, soliditetsgrad og rentabilitet fremmedord for dig? Disse begreber er vigtige nøgletal for din virksomhed.

Nøgletal – Rentabilitet, soliditet, likviditet

Nøgletal er et vigtigt redskab, når man analyserer en virksomheds økonomiske situation. Det er tal, der giver en grundlæggende forståelse for både din egen og konkurrerende virksomheder.

Nøgletal giver et indblik i en virksomhed økonomiske tilstand, og viser, hvor den klarer sig godt og hvor, der er potentiale for forbedring.

I denne artikel beskriver Debtia tre vigtige nøgletal, herunder likviditetsgrad, soliditetsgrad og rentabilitet.

Forskellige typer nøgletal

Der er mange nøgletal, du kan bruge til at analysere, hvordan din virksomhed klarer sig. Hvilken du vælger afhænger af, hvad du ønsker at analysere.

Blandt de mest almindelige nøgletal findes rentabilitet, soliditet, likviditet og solvens. Sammen giver disse et indblik i, hvordan virksomheden drives.

Rentabilitet

Rentabilitet er normalt det første, du ser på, når du vurderer en virksomheds økonomiske situation. Hvis en virksomhed skal overleve, skal den tjene penge.

Det første kontrolpunkt bør derfor være, om virksomheden kan vise omsætningsvækst. Væksten behøver ikke nødvendigvis at være stigende, men en stabil vækst er en god indikator for sund drift.

Hvis indtægterne stiger, er det også helt naturligt, at omkostningerne stiger. Et mål for god drift er, at omkostningerne stiger mindre procentuelt end indtægterne. Det betyder, at din virksomhed tjener flere penge, jo højere er din omsætning.

Et fælles nøgletal til analyse af rentabilitet er dækning. Dækningsgraden fortæller, hvor meget der er tilbage af salgsindtægterne til dækning af faste omkostninger.

Af andre nøgletal, som kan sige noget om en virksomheds økonomiske effektivitet, kan nævnes:
  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Gældsrenten
  • Egenkapitalens forrentning

Soliditetsgraden

Virksomhedens finansielle styrke giver en indikation af virksomhedens evne til at håndtere tab. En sund virksomhed har nok egenkapital at trække på, så den stadig kan betale i svære perioder.

Det enkleste og mest oplagte solvensnøgletal er forholdet mellem gæld og egenkapital. Dette tal findes ved at dividere gæld med egenkapital. Jo lavere dette tal er, desto mere solid er virksomheden.

For at vurdere solvensen kan du også beregne din virksomheds soliditetsgrad, som viser, hvor stor en del af din virksomheds aktiverder finansieres af egenkapitalen. En høj egenkapitalprocent indikerer, at virksomheden har kapacitet til at absorbere tab.

Soliditetsgraden beregnes ved at dividere egenkapitalen med de samlede aktiver.

Selvom høj solvens normalt indikerer noget positivt, kan det i nogle tilfælde også være resultatet af manglende udvikling og investering. Andre gange kan dårlig solvens være resultatet af hurtig ekspansion og investering, hvilket er både naturligt og nødvendigt i visse perioder.

De forskellige nøgletal skal derfor ses i sammenhæng med andre faktorer, før der kan foretages en præcis vurdering.

Likviditetsgraden

Likviditet giver en indikation af en virksomheds evne til at betale sine løbende forpligtelser, når de forfalder.

Likviditeten opgøres på baggrund af kontanter og beholdninger, der let kan handles, og er derfor særligt et udtryk for virksomhedens evne til at betale for sine kortfristede betalingsforpligtelser.

Likviditetsforholdet kan beregnes ved at dividere omsætningsaktiver med kortfristede forpligtelser.

Omsætningsaktiver er midler, der hurtigt kan konverteres til kontanter, såsom varebeholdninger, betalingsmidler eller værdipapirer.

I en virksomhed kan det være nyttigt at have et likviditetsbudget, der giver overblik over planlagte ind- og udbetalinger, så du ved, om du har penge til at betale løbende udgifter.

Læs også om hvad forskellen mellem gældskonsolidering og gældssanering er.