Debtia logo
Log på

De stigende leveomkostninger bekymrer over 90 % af europæerne

Ifølge en ny Eurobarometer-undersøgelse er den globale krisesituation, der tildels kan tilskrives krigen i Ukraine og coronapandemien, blevet den største bekymring for de europæiske borgere.Over 90 % af europæerne er meget bekymret over de stigende leveomkostninger ifølge ny undersøgelse

De højere leveomkostninger og den stærkt stigende inflation er ødelæggende for utrolig mange mennesker i hele Europa.

Konsekvenserne af energikrisen, som igen har fået alle andre priser til at stige, er i øjeblikket europæernes største bekymring.

Det fremgår af Europa-Parlamentets seneste Eurobarometer-undersøgelse, der blev offentliggjort 12. januar 2023. Undersøgelsen blev gennemført mellem oktober og november 2022 i alle 27 medlemslande.

Eurobarometer-undersøgelserne er det officielle meningsmålingsinstrument, som blandt andet Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bruger til at overvåge den offentlige mening i Europa.

Undersøgelsen berører en bred vifte af emner, der fokuserer på borgernes opfattelse af udviklingen og samarbejdet i alle EU-lande.

Situationen i Danmark er bedre end EU-gennemsnittet

Hele 93 procent af alle 26.431 adspurgte EU-borgere anser de stigende fødevare- og energipriser for at være meget bekymrende. I Danmark (1.003 respondenter) er bekymringen dog lavere på 77 procent.

Generelt bekymrer danskerne sig i mindre grad end den gennemsnitlige EU-borger i Eurobarometer-undersøgelsen.

På trods af de øgede leveomkostninger har 45 procent af danskerne stadig en god levestandard med deres nuværende indkomst. 41 procent af danskerne beskrev deres indkomst som “rimeligt acceptabel”, omkring 12 procent lever i øjeblikket “med nogle vanskeligheder”, 1 procent oplever “store vanskeligheder”.

Det betyder, at situationen i Danmark er bedre end EU-gennemsnittet, hvor kun 46 procent får enderne til at mødes, 36 procent med vanskeligheder og 9 procent med store vanskeligheder.

Kun 8 procent af den gennemsnitlige EU-borger oplever at have en god levestandard med deres nuværende indkomst.

82 % af europæerne frygter ligefrem fattigdom og social udstødelse, mens denne frygt er at finde hos over halvdelen (53 %) af de adspurgte danskere.

Fire ud af ti europæere (40 procent) forventer, at deres levevilkår bliver dårligere om et års tid, hvilket er en stigning på 18 procentpoint i forhold til året før.

Særligt slemt står det til i Syd- og Østeuropa.

I Grækenland er næsten alle respondenter bekymrede (100 %) for de stigende leveomkostninger, Cypern (99 %), Italien og Portugal (begge 98 %).

En polykrise, hvad handler det om?

Europa-Parlamentet taler i Eurobarometer-undersøgelsen om, at vi befinder os i en “polykrise”. En polykrise er en situation, hvor flere kriser er viklet ind i hinanden, og hvor helheden af kriser er værre end summen af de enkelte kriser.

Det er videnskabeligt bevist, at den menneskelige hjerne ikke er kablet til multitaske. Gælder det samme for håndtering af kriser?

Måske ikke, men uanset hvad ser det ud til, at vi ikke har noget valg. Vi lever i en globaliseret og sammenkoblet verden, og som følge heraf står vi over for flere udfordringer på samme tid.

Krigen i Ukraine er den altoverskyggende årsag til de høje energipriser. De høje energipriser fordyrer produktionen, hvilket gør varer og serviceydelser dyrere. Det presser borgernes økonomi, der udløser sig i en tillidskrise til politikerne.

Det var den tidligere formand for Europa-kommissionen, Jean-Claude Juncker, der første gang brugte begrebet polykrise til at beskrive et sammenfald af kriser i perioden 2010 til 2016 – Finanskrisen, gældskrisen, flygtningekrisen og Brexit.

Klimaforandringerne bekymrer danskerne

Danskerne betragter klimaforandringerne som en lige så stor udfordring for EU som de stigende leveomkostninger. 77 procent af danskerne frygter konsekvenserne af de stigende temperaturer.

På tredjeplads over danskernes største bekymringer er bekymringen for, at krigen i Ukraine skal sprede sig til andre lande.

EU-samarbejdet er forsat populært

Ud over leveomkostninger og krigen i Ukraine berører undersøgelsen også EU som helhed, dets institutioner og parlamentsvalget i 2024.

På trods af polykrisen opfatter 62 procent af de adspurgte EU-medlemskabet som “god ting”. Opfattelsen af EU er positiv blandt 47 procent af europæerne, neutral for 38 procent og negativ for 14 procent.

I Danmark er vi højere grad glade for EU-samarbejdet, hvor 63 procent af danskerne opfatter EU som positivt og kun 8 procent som negativt.

På trods af denne udbredte frygt er den europæiske støtte til Ukraine stadig urokkelig: 74 % af EU-borgerne bakker op om EU’s reaktion på krigen i modsætning til 23 %, der utilfredse den.

Opbakningen til EU’s bistand til Ukraine er overvældende blandt respondenterne i den nordlige region: 97 % i Sverige, 95 % i Finland, 93 % i Nederlandene og 92 % i Danmark.

Kun i Slovakiet (49 %), Grækenland (48 %) og Bulgarien (48 %) ligger opbakningen under tærsklen på 50 %.

Læs også om hvad inflation betyder.