Debtia logo
Log på

Forskellige typer debitorer og hvordan du håndterer dem

Der findes flere former for dårlige betaler. Hver debitor skal håndteres individuelt, såfremt man vil have succes med inddrivelsen af en ubetalt faktura.

Forskellige typer debitorer og hvordan du håndterer dem

En af de vigtigste opgaver inden for inkasso er at forstå den enkelte debitors tankegang. Følelser og tanker, såsom skam, angst og benægtelse, går ofte hånd i hånd med en ubetalt faktura. Empati og forståelse af debitor vil derfor ikke blot hjælpe dig med at indsamle dine ubetalte fakturaer mere effektivt, men også forhindre unødvendige konflikter i at opstå. I sidste ende skal et effektivt inkassobureau skabe holdbare løsninger som gavner både debitor og kreditor.

I denne artikel identificeres fire former for debitorer, og hvordan du bedst håndterer dem.

Villig og i stand til at betale

Dette er den nemmeste gruppe fra hvem, man kan indsamle gæld. Disse debitorer er motiverede til at betale, og de har de økonomiske ressourcer til at gøre det. Ofte er det nok at udsende en rykkerskrivelse eller ringe til debitor.

Det vigtigste er at skabe en konstruktiv dialog med debitor og find ud af, hvordan du kan arbejde sammen med dem, ikke mod dem. Det betaler sig, at forstå dine skyldnere og tale til dem i øjenhøjde.

Villig og ude af stand til at betale

Disse debitorer er motiverede til at betale, men kan have brug for hjælp til at skabe en betalingsplan. Der er desværre en stigende andel af insolvente debitorer, som ikke har evnen til at betale en faktura. Netop derfor er det så vigtigt at tale til deres villighed.

Der er en række advarselstegn, der indikerer, at en virksomhed eller en person er i økonomiske vanskeligheder, herunder:

  • Forsinket betaling af fakturaer
  • Undgår opkald og ignorerer e-mails
  • Anmodning om forlængelse af kreditvilkår
  • Ledende medarbejdere og virksomhedsledere fratræder

Hvis du ser nogen af ovenstående advarselstegn og ikke bliver betalt, bør du straks søge hjælp fra et inkassobureau eller en advokat. Til trods for at de ignorerer dine henvendelser, vælger de tit at indgå i dialog med en tredjepart. Her kan en eventuel afdragsordning være med til at få fakturaen betalt.

Uvillig og i stand til at betale

Disse debitorer kan være modstandsdygtige for forhandlinger både i kommunikation med kreditor og kreditors inkassobureau eller advokat.

Sommetider vil denne type for debitor argumentere mod at betale ved at sige, at det arbejde eller de varer, du leverede, var utilfredsstillende. Derfor er det så vigtigt at have en kontrakt, der sætter forventningerne. Andre vil nægte at svare på dine e-mails eller returnere dine opkald.

Inddrivelsen er tit mere udfordringen og kræver en omhyggelig påmindelse i form af rykkerskrivelser, rykkergebyrer og i sidste ende inkasso. I værste tilfælde må Fogedretten indblandes, før betalingen kommer.

Uvillig og ude af stand til at betale

Dette er sandsynligvis den mest frustrerende og udfordrende type debitor, der bevidst trækker betalingen så lang tid som muligt. De har ringe motivation til at betale og har måske heller ikke de økonomiske ressourcer til at gøre det.

Med denne type debitor er det afgørende at handle beslutsomt og fast – samtidig med, at man er høflig og professionel. De vil ofte have mange begrundelser for ikke at betale og måske ligefrem komme med udokumenterede påstande om kvaliteten af dit arbejde. De nægter at betale og svare på dine opkald og e-mails. Derfor vil du før eller siden være nødt til at overdrage dit krav til et inkassobureau eller en advokat.

Inddrivelsesprocessen er vanskelig, og den vil højst sandsynlig ende med retslig handling.

Nye debitorer, nye løsninger

Der er en ny generation af skyldnere, som er vanskeligere at nå gennem traditionelle metoder, såsom telefonopkald og fysiske breve. Dette kan være en udfordring for virksomheder, der er afhængige af disse påmindelsesmetoder.

En af grundene til denne tendens er, at mange mennesker er afhængige af e-mail og tekstbeskeder til kommunikation. Som følge heraf er traditionelle metoder mindre effektive til at nå disse debitorer. Derudover kan nogle mennesker undgå telefonopkald eller fysiske breve af frygt, eller fordi de er overvældet af andre økonomiske udfordringer.

For at nå disse nye debitorer skal virksomheder tilpasse deres inkassostrategier til at omfatte moderne kommunikationsmetoder, såsom e-mail eller tekstbeskeder. Derudover kan de tilbyde en mulighed for at indsende betalinger via en sikker onlineportal og levere betalingsplaner. Ved at være proaktive og fleksible vil virksomheder forbedre deres chancer for vellykket inkasso.

Hjælp til inddrivelse af ubetalt faktura

Ønsker du hjælp til inddrivelse af et krav efter at have læst denne artikel? Kontakt os telefonisk på 44 22 40 00  eller via mail på kundeservice@debtia.dk. Vi hjælper dig hurtigt og professionelt.

Læs også om det er dyrt ikke at betale sine regninger og gæld.