Debtia logo
Log på

Det er dyrt ikke at betale sine regninger og gæld

Alt er blevet dyrere, og det påvirker manges økonomi. Kombinationen af dyr elektricitet, stigende fødevarepriser og højere renter er dræbende for mange familier.

Det er dyrt ikke at betale sine regninger og gæld

Tidligere var den typiske person med økonomiske problemer enten pensionist eller ung mellem 18 og 25 år, men det har ændret sig.

Mange børnefamilier har under inflationskrisen haft økonomiske vanskeligheder. Disse vanskeligheder bunder ofte i uforudsete omkostninger, såsom en bilreparation. Når regningen kommer, bliver den ikke betalt, eftersom pengene ikke er der.

Det er dyrt at være fattig, og man bliver hurtigt fattig af at have udestående inkasso. En ubetalt regning på 10.000 kroner går hurtigt videre til et inkassobureau eller advokatinkasso.

Dog vil du altid først modtage et rykkerbrev fra kreditor med en betalingsfrist på 10 dage. Rykkeren omfatter beløbet, du skylder, samt et ekstra gebyr på maks. 100 kroner for rykkerskrivelsen. Kreditor kan højst pålægge debitor tre rykkergebyrer pr. krav, dvs. højst 300 kr.

Du kan læse mere om rykkerskrivelse i denne artikel.

Betaler debitor ikke rykkerne, kan kreditor videresende sagen til inkasso. Inkassobureauet vil fremadrettet være mellemleddet mellem debitor og kreditor og således stå for al kommunikationen omkring en løsning på betalingen af gælden.

I den forbindelse kan kreditor opkræve et inkassogebyr på højest 100 DKK til at dække arbejdet i forbindelse med overdragelsen. Der må kun opkræves ét inkassogebyr pr. sag. Betaler debitor fortsat ikke udestående efter 30 dage fra fakturadatoen tilregnes renter, ligesom inkassoomkostninger kan pålægges.

Læs mere om inkassoomkostninger i denne artikel.

Dyrt og dum at ignorere inkasso

Mange synes, det er pinligt at få et inkassokrav, andre vælger helt at ignorere det. Det er dyrt og dumt. Debtias bedste råd er at tage kontakt i god tid med kreditor og forsøge at bede om en forlængede betalingsfrist. Dette er især vigtigt at gøre, inden fogeden involveres.

Indgår du ikke forlig eller en aftale med kreditor eller inkassobureauet, går sagen før eller siden over til domstolene. Og så kommer de virkelig store omkostninger. Når fogeden har iværksat et lønfradrag, er deres erfaring, at det er vanskeligt at forhandle sig frem til lavere fradrag fra fogedretten.

Hvis sagen kommer for retten, vil regningen ofte løbe op i 7-8000 kroner.

Gode råd til en sund økonomi

Vi lever i et forbrugersamfund, hvor vi konstant bliver bombarderet med virksomheder og influcencer, som forsøger at overbevise os om at succes består i at købe nyt. Derfor er det ganske naturligt at forbinde forbrug med en vis lykkefølelse.

Ikke desto mindre er denne tankegang en illusion, der som oftest fører til tankeløs forbrugeradfærd. I tider med høj inflation har de fleste gavn af at have et overblik over, hvad pengene går til for at undgå økonomiske vanskeligheder. Overblik skaber ro i en travl hverdag, hvor en indkøbstur hurtigt kan blive til to, og de nye sko blot er et klik væk.

Vi har her samlet en række gode råd, som sikrer dig en sund økonomi.

Vær betænksom, når du handler: Inden du køber noget nyt, bør du først overveje dens langsigtede værdi, kvalitet og anvendelighed. Gør den dig glad? Eller er det blot endnu et køb ud af mange? Undgå impulskøb og fokuser på ting, der virkelig vil forbedre dit liv. Alternativt kan du i en kort periode stoppe med at købe nyt, og mærke efter, hvordan du har det.

Betal dine regninger til tiden: Undgå at få rykkere og blive sendt til inkasso ved at overholde dine betalingsfrister.

Indgå i dialog med kreditor: Det er vigtigt ikke at ignorere rykkerskrivelser, men at søge dialog med kreditor, hvis du støder på økonomiske problemer. Hvis sagen er nået så langt, at man modtager et inkassovarsel, er det vigtigt hurtigst muligt at tage kontakt til inkassator. Løs sagen – hvis fogeden bliver involveret, er det dyrt.

Læs også om sådan får du styr på din privatøkonomi.