Debtia logo
Log på

Rykkerskrivelse

En rykkerskrivelse, også kaldet en betalingspåmindelse, er et brev, der sendes til en debitor (skyldner) for at få dem til at betale en forfalden faktura (fordring). Det er således en påmindelse til skyldner om at betale beløbet til fordringshaveren.

Hvornår sendes rykkerskrivelse?

Første rykker sendes kort efter den overskredne betalingsfrist. Reagerer debitor ikke på denne kan kreditor sende en anden rykker efter mindst 10 dage. Reagerer debitor fortsat ikke kan der efter yderligere 10 dage sendes en tredje rykker. I tredje rykkerskrivelse kan du fremsende et inkassovarsel. Netop denne varsel er nødvendig før sagen kan overgå til inkasso.

Renter og gebyr på rykkerskrivelser

I forbindelse med rykkere kan der dels pålægges et rykkergebyr, dels renter, såkaldte morarenter. Det står nærmere beskrevet i Rykker og Rykkergebyr. Renteloven giver kreditor mulighed for at pålægge 100 kr. pr. rykkerskrivelse der udsendes, hvis du blot overholder en række krav og formalier. Du kan eksempelvis højst pålægge debitor tre rykkergebyrer pr. krav, dvs. højst 300 kr.

En rykkerskrivelse har to funktioner: den informerer debitor om den forfaldne betaling og advarer ham om eventuelle juridiske retssager. Den sendes enten via mail eller post, så brevet kan bruges som et bevis på, at debitor er blevet kontaktet og advaret om den manglende betaling og evt. følgende procedurer.

Hvad skal en rykkerskrivelse indeholde?

Rykkerskrivelsen skal indeholde detaljer om gælden, såsom den dato, gælden skulle have været betalt, fakturanummer, om der skal betales renter af gælden, hvem gælden skyldes til, og en påmindelse om, at hvis betalingen ikke er afviklet, kan der følge en retssag.

Kreditor bør bede debitor i rykkerskrivelsen om at overføre betalingen hurtigst muligt eller på en given dato. Kreditor kan desuden tilbyde skyldneren muligheden for at lave en alternativ betalingsordning. En alternativ betalingsordning er f.eks. en afdragsordning. Dette er typisk i 3. rykkerskrivelse.

Hold den gode tone

Det er vigtigt altid at opretholde en god tone i rykkerskrivelserne. Den manglende betaling kan skyldes en forglemmelse, sygdom eller lignende.