Debtia logo
Log på

Hvad sker der, når regningen går til inkasso?

Er regningen gået til inkasso? Den bedste idé er at få løst tingene så hurtigt som muligt. Regningen kan nemlig blive ekstra dyr, hvis du ikke betaler inden for betalingsfristen.

Hvad sker der, når regningen går til inkasso?

I denne artikel forklarer vi, hvad inkasso er, og hvordan du skal reagere, hvis du har modtaget et inkassokrav.

Hvad er inkasso?

Når du ikke betaler dine regninger og har modtaget rykkere på disse, kan dem, du skylder penge, sende dig et inkassokrav.

Mange virksomheder lader et inkassobureau stå for inddrivelse af din ubetalte regning til.

Et inkassokrav vil altid være dyrere end den oprindelige regning, da der følger en række omkostninger og gebyrer med inkassosager, som pålægges dig som skyldner.

For eksempel kan en parkeringsbøde ende i tusindvis af kroner, hvis den går til inkasso.

Det er derfor en god idé, som skyldner, at overholde sine betalingsfrister. Er du ikke er i stand til det, skal du altid sørge for at indgå i en dialog med kreditor og samarbejde om en eventuel afdragsordning.

Hvor mange rykkere modtager jeg, inden regningen går til inkasso?

Det er forskelligt, om virksomhederne sender en eller flere rykkere, inden regningen går til inkasso. Der skal dog angives en betalingsfrist på hver rykker på mindst 10 dage.

Hvis du betaler mere end 14 dage efter den oprindelige betalingsfrist, kan de opkræve et gebyr for forsinket betaling. Størrelsen af rykkergebyret er 100 kr. pr. rykkerskrivelse, som det fremgår af rentelovens paragraf 9.

Det er dog ofte at kreditor undlader at pålægge gebyrer og renter på første rykker, da denne har til formål at skabe en konstruktiv dialog med debitor med henblik på at få tilbagebetalt det skyldige beløb allerede på det tidspunkt.

Kreditor kan efter tredje rykker lade sagen gå videre til inkasso. Det betyder, at inddrivelsen af det skyldige beløb nu er overgået til et inkassofirma, og i yderste konsekvens via Fogedretten.

Hvor meget dyrere bliver regningen, når den går til inkasso?

Kreditoren – dem, du skylder penge – kan kræve dig op til 12 procent i rente på det oprindelige købsbeløb.

Hvis du ikke betaler inkassokravet, kan kravet gå til det, der kaldes retslig inkasso. Retslig inkasso betyder, at fogedretten bliver involveret i inkassosagen.

Derefter stiger beløbet med endnu flere penge.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler inkassokravet?

Det vil gøre det sværere for dig at få eksempelvis lån i banken, kredit, forsikringer og mobilabonnementer, hvis du ikke betaler inkassokravet.

Før du kan få disse lån, vil mange virksomheder foretage en såkaldt kreditvurdering af dig. Selve kreditvurderingen vil tegne et billede af din økonomiske situation, og dermed vise om du som låntager er kreditværdig, dvs. kan tilbagebetale lånet inden for den aftalte tidsramme. Desuden vil en kreditvurdering vise, om du tidligere har overholdt dine forpligtelser angående betaling af gæld og regninger.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale?

Undersøg om du kan returnere varen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du bede om at få din regning udskudt i et par uger eller måneder.

Det vigtigste er, at du er åben omkring din situation. Så er der en god chance for, at I bliver enige om en tilbagebetalingsplan.

Det vil sige, at du kan betale beløbet i flere mindre portioner over en længere periode.

Betaler du ikke beløbet, og undgår du helt at indgå i en dialog med kreditor, vil kravet overgå til fogeden. Fogeden sørger for fradrag i din løn, hvis du har en fast indtægt.

Hvis din indkomst er for lav, vil inkassokravet blive sat på pause indtil, at du får en god nok indkomst til at betale dem. Du slipper ikke for ansvaret for at betale for det, du har købt.

Inkassokravet vil vedblive indtil, de er betalt.

Hvad hvis jeg mener, at inkassokravet er forkert?

Har du modtaget et inkassokrav, som du mener, ikke er korrekt? I dette tilfælde skal kontakte den person, der kræver dig for penge så hurtigt som muligt.

Det er en god idé at dokumentere, at du har taget kontakt. Skriv for eksempel navnet på den person, du har talt med, eller lav en kopi af brevet.

Hvis kravet allerede er gået til inkasso skal du hurtigst muligt meddele din indsigelse til inkassobureauet skriftligt.

Læs også om inkassokrav.