Debtia logo
Log på

Hvad er en retslig inkasso?

Retslig inkasso betyder, at fogedretten bliver involveret i inkassosagen. De fleste vælger at starte en ikke retslig inkassosag først, da der oftest er gode chancer for at inddrive gælden den vej igennem. Lykkes det ikke, kan inkassosagen efterfølgende gøres retslig.

Hvad er forskellen på retslig inkasso og ikke retslig inkasso?

De fleste starter med at føre en ikke retslig inkassosag, hvor fogedretten altså ikke bliver indblandet. Her kan virksomheden selv, et inkassobureau eller en inkassoadvokat forsøge at inddrive gælden uden indblanding af retten. Derfor hedder det ikke retslig inkasso.

Omvendt forholder det sig, når der er tale om retslig inkasso. Her føres sagen nemlig i fogedretten, som kan tage udlæg i skyldners ejendele, hvis han/hun fortsat ikke betaler sin gæld.

Hvad sker der i fogedretten?

I fogedretten vil skyldners økonomi og værdigenstande blive drøftet. Værdigenstandene kan være alt fra penge, designer møbler, elektronik, ejendomme mv.

Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder. Kreditor kan som en sikkerhedsstillelse få udlæg i nogle af skyldners ejendele, der er blevet drøftet. For skyldner betyder udlæggene, at hvis han/hun fortsat ikke betaler sin gæld til kreditor, kan ejendelene blive solgt med tvang, så kreditor kan blive tilbagebetalt.

Bemærk… Hvis gælden er over 100.000 kr., kan kravet om inddrivelse af gælden typisk ikke blive sendt direkte til fogedretten. Her skal skyldner først stævnes, hvorefter han/hun bliver indkaldt til et retsmøde.