Debtia logo
Log på

Inkassokrav

Hvis en kreditor har et beløb til gode ved en skyldner, og gentagne gange har forsøgt at inddrive gælden uden held, kan kreditor lade sagen overgå til inkasso. I forbindelse hermed vil inkassor sende en inkassoskrivelse (et inkassokrav) med beskrivelse af kravet, hvilken gæld handler det om, hovedstol, renter og gebyrer, og hvem handler inkassofirmaet på vegne af.

Forinden sagen kan sendes til inkasso skal kreditor have sendt en eller flere rykkere, og det skal i den forbindelse angives at man påtænker at sende sagen til inkasso – et inkassokrav. Der skal angives en frist indenfor hvilken gælden kan blive betalt så sagen undgår at blive sendt til inkasso med yderligere omkostninger for skyldneren. Denne frist skal være på mindst 10 dage.

Hvem sender inkassokrav?

En inkassator er sædvanligvis et inkassobureau eller en advokat, reglerne for udøvelse af inkassovirksomhed er beskrevet i inkassoloven eller lov om inkassovirksomhed. Loven indeholder en række bestemmelser omkring hvem der kan drive inkassovirksomhed, betingelserne for opnåelse af autorisation, og hvordan udøvelsen af inkassovirksomheden skal foregå.

Kan man bestride et inkassokrav?

Hvis skyldneren ikke kan anerkende beløbets størrelse eller omstændighederne omkring gælden og tidligere har meddelt det til kreditor er det ikke god skik hvis sagen er sendt til inkasso uden kreditor har forholdt sig til indsigelserne.

Hvis sagen alligevel er gået til inkasso bør skyldneren hurtigst muligt meddele sin indsigelse til inkassofirmaet skriftligt. Det er inkassoselskabet som skal dokumentere kravet ikke debitoren der skal bevise at vedkommende ikke skylder det pågældende beløb.

Hvis skyldneren kan blive enig med inkassator om kravet, og gælden inddrives taler man om udenretlig inkasso. Hvis det ikke lykkes inkassofirmaet at inddrive gælden skal den overgå til retslig inkasso i fogedretten, hvor der enten kan indgås et forlig eller afsiges en dom.

Der er en række omkostninger og gebyrer i forbindelse med inkassosager, som pålægges skyldneren. Det er derfor en god idé, som skyldner, at overholde sine betalingsfrister, og hvis man ikke er i stand til det, sørge for at have en dialog med kreditor og en aftale om en eventuel afdragsordning.