Debtia logo
Log på

Hvorfor du skal anvende et inkassobureau

Vidste du, at dem, der anvender et inkassobureau, har færre forsinkede betalinger og bedre kundeforhold? Her er svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring anvendelsen af et inkassobureau.

Hvorfor du skal anvende et inkassobureau

Grunden til at du skal sende inkassokrav.

Næsten halvdelen af alle fakturaer, der sendes fra små og mellemstore virksomheder, betales for sent. Hver femte faktura betales over en uge for sent. Forsinkede betalinger betyder både kredittab og øgede administrative omkostninger, der forringer likviditeten og ikke mindst rentabiliteten.

Hvad indebærer et inkassokrav?

Inkassoprocessen kan se lidt forskellige ud alt efter, hvilke inkassobureau du anvender, men det betyder generelt følgende:

  • Sagen registreres, og din kunde modtager et betalingspåkrav. De lovpligtige opkrævningsomkostninger lægges til det samlede beløb.
  • Hvis din kunde stadig ikke betaler, kontrolleres kundens økonomiske situation.
  • På baggrund af vurderingen af kundens økonomiske situation beslutter inkassobureauet den næste handling, f.eks. om der skal udvikles en løsning med kunden.

Læs også om hvordan et inkassobureau kan hjælpe dig, når kunden ikke betaler.

Kan jeg selv sende inkassokravet selv?

Det er normalt et inkassobureau eller en advokat. Reglerne for udøvelse af inkassovirksomhed er beskrevet i inkassoloven eller lov om inkassovirksomhed. Men du kan selv sende en inkassoskrivelse med beskrivelse af kravet samt hvilken gæld det omhandler, så længe du følger reglerne i inkassoloven og handler i overensstemmelse med god inkassoskik. Dog er det kun en ud af ti virksomheder, der selv gør det.

Fordelene ved at anvende et professionelt inkassobureau er flere. Du behøver bl.a. ikke bruge tid og kræfter på at inddrive gælden, og du får hjælp fra folk, der arbejder for at få kunderne til at betale. Derudover kan nævnes, at du ikke selv behøver at tage diskussionen med din kunde, men blot kan fokusere på at drive din virksomhed.

Læs mere om inkassokrav og reglerne vedrørende kravet.

Hvad betyder et inkassokrav for forholdet til kunden?

Mange virksomhedsejere bekymrer sig om, hvad et inkassokrav vil gøre ved kundeforholdet. I de fleste tilfælde betyder hjælp fra et kreditadministrationsselskab, at forholdet til kunden forbedres snarere end forværres.

Hos Debtia behandler vi altid din kunde retfærdigt, respektfuldt og med individet i tankerne. En god kundeoplevelse er central for vores inddrivelsesproces.

Kontakt os telefonisk på 44 22 40 00 eller via mail på kundeservice@debtia.dk. Vi håndterer inddrivelsen og dialogen med dine kunder, så du i stedet kan fokusere på at drive din forretning.

Læs også om hvordan du forhandler med kunder, der har betalingsproblemer.