Debtia logo
Log på

Konkurs rolle i inkasso

Det danske erhvervsliv oplever en stærk vækst i inkasso- og konkurssager. I januar 2023 gik 274 aktive virksomheder konkurs i Danmark, hvilket er 19,2 procent flere end i december 2022. Både inkassosager og konkurser bliver større og mere alvorlige. Men hvad vil det sige at gå konkurs, og kan man bruge en konkursbegæring til at få afviklet sin gæld?

I denne artikel forklarer Debtia, hvilken rolle konkurs spiller i inkassosager.

Hvordan opstår konkurs, og hvad betyder det?

For at nogen kan gå konkurs, skal de være insolvente. Det modsatte af at være insolvent er at være solvent. Disse to ord betegner en debitors økonomiske situation, det være sig person eller virksomhed.

Når en debitor er insolvent, betyder det, at vedkommende ikke er i stand til at opfylde de forpligtelser, som der er indgået aftale om. Det vil for eksempel sige, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer. I dette tilfælde kan der indgives en konkursbegæring til skifteretten.

En konkursbegæring indgives skriftligt til skifteretten enten af skyldneren selv eller af en kreditor. Uanset hvem der ansøger om at erklære et selskab konkurs, skal ansøgeren bevise, at skyldneren er insolvent i Konkurslovens forstand.

Hvis det er skyldneren, der begærer sig konkurs, skal hans erklæring om, at han er insolvent, som hovedregel accepteres af skifteretten.

Er det derimod en kreditor, der indgiver konkursbegæring mod skyldneren, kræves det, at skyldneren får forkyndt en meddelelse om at betale en forfalden fordring, med varsel om at en konkursbegæring kan følge, hvis gælden ikke er betalt inden for en given tidsfrist. Kreditor skal derefter inden for tre uger anmode om at erklære skyldneren konkurs, hvis gælden forbliver ubetalt. Det koster 1.500 kroner at indgive en begæring om konkurs.

Når en person eller virksomhed går konkurs, mistes rådigheden over penge og værdier. Disse overtages af en kurator, udpeget af retten.

Kurator er normalt en advokat. Kuratorernes vigtigste opgave er at varetage kreditorernes fælles interesser. Kurator skal blandt andet forsøge at realisere skyldnerens aktiver, undersøge, om boet kan rejse et erstatningskrav mod nogen for at få flere penge ud til kreditorerne.

Kan en konkursbegæring bruges til at få afviklet gælden?

Det korte svar er ja. Selvom du måske ikke får direkte betaling for hele dit krav, kan der stadig være grund til at indgive konkursbegæring i en virksomhed.

I nogle tilfælde kan virksomheden have større urealiserede aktiver, der risikerer at blive fjernet, hvis virksomhedens ledelse får lov til at fortsætte med at drive forretningen.

Derudover kan konkursproceduren også undersøge, om det er muligt at stille virksomhedens ledelse til ansvar for den gæld, som det konkursramte selskab har pådraget sig.

Kurator skal udarbejde en kuratorerklæring, hvor det fremgår, om selskabets egenkapital er opbrugt, og i hvilken periode det såkaldte medansvar for selskabets ledelse eksisterer.

Konkursproceduren er dog forbundet med nogle teknikaliteter og frister, der er vigtige at overholde. Hvis du ikke gør det, kan en eventuel konkursbegæring afvises, og du kan derefter blive tvunget til at betale skyldnerens advokat- og retsomkostninger.

Hos Debtia har vi erfaring med alle former for konkursrelateret inkassosager. Du er velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål om konkurs og inkasso.

Læs også om højeste antal konkursbegæringer blandt europæiske virksomheder i 8 år.