ordbog-banner

Insolvent? Hvad betyder teknisk insolvent?

Man er insolvent hvis man er ude af stand til at betale sine økonomiske forpligtelser, altså ude af stand til at betale de penge man skylder tilbage til det aftalte tidspunkt. 

Udtrykket insolvent bruges ofte i forbindelse med en dårlig økonomi i et firma eller hos en husejer.

Insolvent eller teknisk insolvent?

Der skelnes mellem 2 former af insolvens. Dels teknisk insolvens, hvor man stadig er i stand til at betale sine renter og afdrag på lånet og dels den egentlige insolvens, hvor et firma går konkurs, eller en boligejer må lade sit hus gå på tvangsauktion.

Har man for eksempel lånt penge i banken til et huskøb, og værdien af dette hus pludselig falder, så kan man være i en situation, hvor den gæld man har til banken, er større end den værdi huset nu har. Man kaldes da teknisk insolvent. Så længe man kan betale sine udgifter, kan man måske blive boende i huset og da håbe på huspriserne stiger igen. Er man derimod af en eller anden årsag nød til at flytte vil det være problematisk, da man skylder mere væk end man kan få for huset.

Et firma kan ligeledes blive teknisk insolvent såfremt nogle af aktiverne dvs. værdierne i firmaet er faldet i værdi, men hvor firmaet stadigvæk har en indtjening som gør det muligt at betale af på gælden i firmaet.

Det er således at når gælden i et firma (firmaets passiver) overstiger summen af firmaets aktiver (ejendele) så er firmaet teknisk insolvent.

Synonymer: teknisk insolvens, teknisk insolvent, insolvens, gæld, rki, erklæret insolvent

Undgå dårlige betalere

Hvad enten du har behov for inddrivelse af krav eller hjælp til at undgå dårlige betalere i fremtiden, står vi klar.

Ring: 44 22 40 00 for en uforpligtende snak

Få alle fordelene i dag. Få Debtia på dit hold.