Debtia logo
Log på

Sådan håndterer du inkasso

Du har glemt at betale en regning, eller måske var du lidt for optimistisk, da du optog et lån. Og nu kan du ikke betale regningen? Hvis den virksomhed, du skylder penge, opdager, at du ikke betaler dem, kan de sende dig et inkassovarsel.

Sådan håndterer du inkasso

Hvis du ikke betaler din regning inden forfaldsdatoen, vil du modtage en rykkerskrivelse, også kaldet en betalingspåmindelse. Første påmindelse sendes ofte kort efter den overskredne betalingsfrist. Ignorer du denne kan kreditor efter 10 dage sende dig endnu en rykker. Reagerer du fortsat ikke kan kreditor sende dig en tredje rykker, denne gang i form af et inkassovarsel. Uden et inkassovarsel må sagen ikke overgå til et inkassobureau.

Inkassovarslet skal overholde følgende tre punkter:

  • Det skal være skriftligt
  • Fristen for betaling af det oprindelige krav skal være udløbet
  • Betalingsfristen skal være mindst 14 dage

Derudover skal inkassovarslet indeholde følgende punkter for at være gyldigt:

  • En betalingsfrist på mindst 10 dage, hvor fristen skal regnes fra afsendelsestidspunktet af varslet.
  • Hvor meget gælden lyder på.
  • Hvad gælden dækker over.
  • Virksomheds navn, CVR nr. samt konto og registreringsnummer.
  • Info om, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.

Kommuniker åbent

Hvis en regning ender i inkasso, vil du som debitor modtage det, vi kalder en betalingsnota. Det betyder, at når du for eksempel ansøger om et realkreditlån i banken, vil de kunne se, at du tidligere har undladt at betale din gæld. Dette vil normalt føre til, at du ikke kan optage andre typer lån. såsom forbrugslån. Sammenfattende kan vi sige, at det er meget upraktisk at have en betalingsnota på dig og bør undgås for enhver pris.

Den vigtige ting at overveje, når du kæmper for at betale dine regninger, er, at inkassobureauet ønsker, at du betaler de penge tilbage, du skylder. Faktisk er de ofte villige til at gå langt for at få deres penge, så længe de føler, at du er ærlig og har et ønske om at løse sagen på en god måde.

Hvordan håndteres inkasso?

Det bedste scenarie er selvfølgelig helt at undgå, at regningen ryger til inkasso i første omgang. For at dette skal være en mulighed, er det vigtigt, at du er åben og ærlig, når du kommunikerer med din kreditor.

Kontakt den virksomhed, som du skylder penge, og forklar dem situationen. Måske er det muligt at returnere de produkter, du skylder penge for? Eller måske er det muligt at indgå en aftale om betalingshenstand eller opdele betalingen i flere mindre dele. Gennemgå alle muligheder, herunder hvilke værdier du har i dit hus og se, om der er noget, du kan sælge for at betale regningen.

Det er også vigtigt, at du kontrollerer, om det beløb, de mener, du skylder dem, er korrekt. Hvis du er uenig i dette, er det vigtigt at reagere med det samme.

Har du allerede modtaget inkassovarslet, kan du ikke længere forhandle med den leverandør, du skylder penge. Derfor skal du kontakte inkassofirmaet hurtigst muligt. Her kan det også være muligt at forhandle en bedre aftale, så regningen ikke vokser sig for stor. Hvis du formår at få en bedre aftale på plads, er det vigtigt at betale så meget af gælden som muligt med det samme. På den måde undgår du mange renteudgifter.

Dokumentation & skriftlige aftaler

Selvom din økonomiske situation kan være overvældende, må du ikke give op og stoppe med at åbne de breve, der kommer. Tal med din bank, for det er aldrig for sent at rydde op i din økonomi. Det kan også være en mulighed at række ud til venner og familie. Du kender måske nogen, der har mulighed for og lyst til at hjælpe dig med at komme på benene igen.

Det kan være meget dyrt at skylde penge til et inkassobureau – særligt hvis du har pådraget dig flere inkassosager. I dette tilfælde bør du overveje muligheden for at samle dine lån i et større lån. Du kan i din bank få hjælp til at få overblik over din økonomi og oprette en betalingsplan ud fra din økonomi. Det vil også være lettere og billigere at håndtere ét stort lån frem for flere små.

Under hele betalingsprocessen er det vigtigt, at du tager dig af alle regninger, betalingskvitteringer og korrespondance med kreditorer. Disse dokumenter kan blive vigtige og forhindrer for eksempel, at du bliver opkrævet for de samme penge flere gange. Det er også vigtigt, at du modtager alle nye betalingsaftaler og lignende skriftligt og underskrevet af dig og en repræsentant fra inkassobureauet.

I tilfælde af at du og kreditor ikke er enige, kan sagen sendes i fogedretten. Som debitor har du pligt til at møde op, ligesom kreditor også kan være med fysisk eller telefonisk. Fortæl din side af sagen og prøv at få lavet en aftale. En aftale indgået i fogedretten er bindende for begge parter. Det kan også være en god idé at konsultere en advokat, der har specialiseret sig i forbrugersager.

Læs også om sådan administrerer du dine lån og gæld.