Debtia logo
Log på

Hvad er reglerne for inkassovarsel?

Inden en inkassosag kan begynde, skal du varsle den, som skylder penge. At skrive og sende et inkassovarsel er relativt simpelt. Men der er visse krav, som skal overholdes, før dit varsel anses som værende gyldigt.Hvad er reglerne for inkassovarsel? | debtia.dk


Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel skal anses som en sidste chance til skyldneren for at betale den udestående gæld. Betales gælden ikke, så kan sagen gå videre til inkasso.

De fleste sender det skriftlige varsel i forbindelse med et rykkerbrev.

Hvem må udsende et inkassovarsel?

Der står ikke noget i lovgivningen om inkasso, at det skal være DIG som kreditor, der udsender varslen. Det betyder, at du i princippet kan få andre til det – eksempelvis et inkassobureau eller en inkassoadvokat.

Hvornår er et inkassovarsel lovligt?

Det er vigtigt, at dit inkassovarsel er juridisk gyldigt, og derfor SKAL du informere om følgende i varslen:

  • Den der skylder penge skal have en betalingfrist på mindst 10 dage, hvor fristen regnes fra afsendelsestidspunkt af varslen.
  • Den der skylder penge skal oplyses om, hvor meget gælden lyder på.
  • Den der skylder penge skal oplyses om, hvad gælden dækker over.
  • Den der skylder penge skal oplyses om din virksomeheds navn, CVR nr., konto og registreringsnummer.
  • Desuden skal du som kreditor oplyse, at du vil overdrage sagen til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.

Informerer du ikke om ovenstående, vil dit varsel ikke anses for at være gyldigt.