Debtia logo
Log på

Hvad er inkassoomkostninger og kan jeg få dem dækket?

Inkassoomkostninger er de sagsomkostninger, der kommer i forbindelse med at sende en sag til inkasso. Beløbet afhænger af gældens størrelse, og i de fleste tilfælde vil det være skyldner, der betaler omkostningerne.  Hvad er inkassoomkostninger? | debtia.dk


Hvad er inkassoomkostninger, og hvor dyrt er det?

Det koster penge at sende en sag videre til inkasso, også selvom sagen måske ikke bliver ført med domstolenes indblanding.

Inkassoomkostninger er variable, og beløbet afhænger derfor af gældens størrelse. Justitsministeriet har ved lov fastsat nogle specifikke takster, som skal følges.

Bemærk: Føres sagen ved retten, så vil retsafgifter og ekstra sagsomkostninger blive regnet oveni.

Kan jeg få mine inkassoomkostninger dækket?

Når en sag bliver videregivet til inkasso, vil der som skrevet medfølge nogle omkostninger – og dem kan du med høj synlighed få dækket. De fleste Inkassobureauer forhøjer nemlig dit krav mod skyldner med det beløb, som du ellers skulle betale. Det vil sige, at det i de fleste tilfælde ender med at være skyldner, der betaler inkassoomkostningerne i stedet for dig.

Hvornår kan jeg ikke få dækket mine inkassoomkostninger?

I de tilfælde, hvor skyldner betaler sin gæld fuldt ud, vil sagsomkostningerne pålægges skyldner. Betaler skyldner fortsat ikke sin gæld, vil du enten skulle betale inkassoomkostningerne helt eller delvist.