Debtia logo
Log på

Hvad betyder det at modtage et inkassokrav, og hvilke konsekvenser har det?

Mange bekymrer sig over, hvilke konsekvenser det kan have at modtage et inkassokrav. I denne artikel vil vi forklare, hvad inkasso er, hvordan det fungerer, og hvad det betyder for dig at modtage et inkassokrav.

Hvad betyder det at modtage et inkassokrav og hvilke konsekvenser har det?

Hvad sker der, når du modtager et inkassokrav?

Når du modtager et inkassokrav betyder det, at en kreditor, du skylder penge, har overdraget inddrivelsen til et inkassobureau eller en advokat. Dette sker normalt, når kreditor gentagne gange har forsøgt at inddrive gælden uden held.

Kreditor skal have sendt dig en eller flere rykkere før, du kan modtage et inkassokrav. Derudover skal det fremgå i rykkeren, at man påtænker sig at sende kravet til inkasso. I rykkeren angives en frist på mindst 10 dage for betalingen af gælden. Derefter kan kreditor overdrage kravet til et inkassobureau eller en advokat.

Når du modtager et inkassokrav, sender inkassobureauet dig oplysninger om det beløb, du skylder, detaljer om kreditor, og hvordan du kan betale gælden.

Inkassokravet vil ydermere beskrive de gebyrer og renter, som pålægges kravet. Det er derfor en god idé at overholde sine betalingsfrister, og hvis man ikke er i stand til det, sørge for at have en dialog med kreditor og en aftale om en eventuel afdragsordning.

Konsekvenserne ved at ende inkasso

Det er bestemt værd at undgå at ende i inkasso, eftersom det kan have konsekvenser for ens fremtid. Derfor er det vigtigt at reagere hurtigt, særligt hvis du ikke mener at skylde kreditor penge eller er uenig med beløbets størrelse.

Et inkassokrav er ikke alvorligt i sig selv. Men det kan dog få konsekvenser, hvis du ignorerer det.

For det første vil din gæld blive større med de pålagt inkassoomkostninger, rykkergebyrer og renter.

Derudover kan et inkassokrav påvirke dine kreditoplysninger, da du kan blive registreret i RKI eller Debitor Registret som skyldner. Dette kan gøre det vanskeligere for dig at få et lån til eksempelvis et hus i fremtiden.

Kan du ikke betale dine regninger for enten el, vand eller varme, risikerer du, at selskabet slukker for forsyningen. Er det din husleje, du har problemer med at betale, kan dit lejemål blive opsagt.

Desuden kan din gæld overgå til retslig inkasso i fogedretten. Sker dette, vil der komme betydelige ekstraomkostninger til Fogedretten ved din sag, som du skal betale.

Normalt aftales en afdragsordning i Fogedretten, der løber over max 10 måneder, hvis du ikke kan betale gælden med det samme. Kan du ikke afdrage det aftalte beløb til tiden, risikere du, at fogedretten foretager udlæg i nogle af dine værdigenstande, der overstiger betegnelsen for et beskedent hjem og en beskeden levefod. Ejendele, der overstiger betegnelsen for et beskedent hjem og en beskeden levefod, kan f.eks. være din bil, depositum til lejlighed, dyr elektronik mv.

Har du hverken midlerne til at afdrage eller ejer du intet af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring til Fogedretten. Med insolvenserklæringen forstås en fredningsaftale. Fredningen betyder, at debitor har 6 måneder, hvor kreditorer ikke kan gøre udlæg i de værdier debitor måtte eje.

Læs også om retslig inkasso.