Debtia logo
Log på

Insolventerklæring

Er en debitor ikke i stand til at betale sine regninger efter flere rykkere, så kan der søges om at blive erklæret insolvent med en insolventerklæring.

Man kan søge om en insolvenserklæring hos fogedretten.

De vil vurdere, hvorvidt en debitor ejer nok værdi til at kunne betale kreditorer. Vurderes det, at debitor ikke ejer nok værdi, så laves der en insolvenserklæring.

Hvad betyder en insolvenserklæring?

Med insolvenserklæringen forstås også en fredningsaftale. Fredningen betyder, at debitor har 6 måneder, hvor kreditorer ikke kan gøre udlæg i de værdier debitor måtte eje. Derved er der tid til at oprette balance i den økonomiske situation.

Derudover vil kreditorer i denne periode ikke kunne indgive debitoren i Fogedretten på grund af manglende betaling. Fogedretten sørger selv for at fredningen overholdes af kreditorerne. Der gælder dog andre regler, hvis du skylder penge hos det offentlige, da det er Skat, der står for inddrivelsen af gælden. Skat kan fortsat kalde debitor ind på trods af en insolventerklæring.

En insolvenserklæring betyder desuden, at debitor i perioden på de 6 måneder ikke må købe nye ting.

Hvad sker der, når insolvenserklæringen ophører?

Såfremt debitor ikke har betalt sin gæld tilbage til sine kreditorer eller på anden måde rettet op på gælden, kan kreditorerne efter de 6 måneder er ovre igen indkalde debitor i fogedretten.