Debtia logo
Log på

Fogedretten

Fogedretten er en underafdeling af byretten, og en af fogedrettens største opgaver er at indkræve penge, som ikke er indbetalt til tiden.

Hvis en kreditor, altså en som har penge til gode, ikke får sine penge tilbagebetalt til rette tid kan han søge fogedretten om hjælp. Det kræves at der er et bevis på det givne pengebeløb med anførsel af tilbagebetalingsaftalen, altså et gældbrev eller et lignende dokument.

En kreditor kan dog ikke uden videre lade sagen gå til Fogedretten med henblik på inddrivelse af gælden.

Forinden skal skyldner kontaktes, og gøres opmærksom på den manglende indbetaling, og forhåbentlig kan man i fællesskab aftale en løsning på betalingen.

Enhver skyldner der ikke betaler sin gæld tilbage til tiden kan forvente at blive indkaldt til Fogedretten. Indkaldelsen sendes til skyldners E-mail, og skyldneren er forpligtet til at møde op. I modsat fald kan fogeden lade en stævningsmand henvende sig hjemme hos skyldneren personligt. Dette foregår professionelt og så diskret som muligt.

Lykkedes dette ikke kan fogedretten lade politiet kontakte skyldner.

Fogedretten findes i mange byer

Du kan finde fogedretten i i dit lokalområde. Blandt de største kan nævnes:

  • Fogedretten i København
  • Fogedretten på Frederiksberg
  • Fogedretten i Odense
  • Fogedretten i Randers
  • Fogedretten i Esbjerg
  • Fogedretten i Viborg

Fogedrettens opgaver

Det er fogedrettens opgave at sørge for at loven overholdes og at indkrævningen sker på en forsvarlig måde.

Formålet med mødet i fogedretten er naturligvis at der laves en aftale om hvordan gælden skal afdrages. Normalt vil dette møde foregå i den lokale fogedret, og udover fogeden vil kreditor som regel også være til stede.

Skyldner bør medbringe diverse papirer over sit budget, dvs. lønsedler og årsopgørelse og forskudsopgørelse fra Skat, tillige med gældsbeviser.

Selv om fogedretten mest behandler pengesager er det også fogedretten som afholder tvangsaktioner, og fogedretten kan også inddrages hvis en udlejer har problemer med en opsagt lejer der nægter at flytte. Fogedretten medvirker også i skilsmissesager, hvis en af forældrene uberettiget nægtes samvær med sine børn.