Debtia logo
Log på

Handelskøb

Ved et handelskøb mener man en situation, hvor to virksomheder køber og sælger varer til hinanden. Altså hvis en virksomhed køber varer fra en anden virksomhed: Materialer, driftsmidler etc.

Handelskøb, forbrugerkøb og købeloven

Handelskøb står i modsætning til forbrugerkøb, hvor en privatperson køber varer til privatbrug af en virksomhed. Definitionen på handelskøb og forbrugerkøb er beskrevet i købelovens paragraf 4.

Aftalefrihed ved handelskøb

De forbrugerbeskyttende bestemmelser som ikke kan fraviges i forbrugerkøb gælder som udgangspunkt ikke ved handelskøb.

Her har de handlende virksomheder aftalefrihed, og kan indgå en handelskontrakt med bestemmelse om fejl og mangler ved varer, forsinkelse ved varelevering etc. Hvis der ikke er aftalt noget særskilt ved et handelskøb mellem to virksomheder gælder købelovens bestemmelser dog stadig bortset fra de forbrugerbeskyttende regler.

Lov om køb – købeloven

Bekendtgørelse af lov om køb, i daglig tale købeloven, fastsætter regler omkring de forpligtelser sælger og køber har ved køb af varer.

Købeloven beskriver også de konsekvenser det skal have hvis forpligtelserne ikke bliver overholdt. Loven fastsætter regler for alle slags handler, det vil sige som tidligere beskrevet, både handelskøb og forbrugerkøb, men også såkaldte civilkøb, hvor to privatpersoner handler med hinanden. Det er dog kun ved forbrugerkøb at de særlige forbrugerbeskyttende regler gælder.

Handelskøb ved køb og salg af varer

Når der foregår et handelskøb med køb og salg af varer mellem to virksomheder er det derfor vigtigt at der indgås en detaljeret handelskontrakt med beskrivelse af sælger og købers forpligtelser.

Aftale om tid og sted for levering af købet, hvem har ansvaret for produktet under leveringen, kan købet ophæves, eller er der mulighed for nedslag i prisen ved fejl og mangler. Købeloven indeholder overordnede bestemmelser omkring disse ting, men ved en eventuelt uenighed vil den konkrete handelskontrakt mellem virksomhederne blive taget som udgangspunkt.