Debtia logo
Log på

Kreditsikring

Kreditsikring betegner den aktivitet en kreditor foretager i forbindelse med en kreditaftale med en debitor, og som har til formål at sikre at det skyldige beløb indfries i henhold til de aftalte betingelser.

Betalingsfrister og kreditsikring

Der er en lang række situationer hvor en kreditor yder kredit til en debitor. Der kan være tale om en virksomhed som leverer varer eller tjenesteydelser til en privat kunde eller en anden virksomhed, og i den forbindelse udsteder en faktura på fordringen.

Her vil der være aftalt en betalingsfrist, det vil sige en dato, hvor det skyldige beløb senest skal være på kreditors konto. Der ydes således kredit til debitor i det anførte tidsrum.

Der kan også være tale om en genstand af større værdi, som tilbagebetales via en afdragsordning. Ligeledes kan der være tale om et lån i et pengeinstitut, som afdrages over længere tid. Under alle omstændigheder er det vigtigt at kreditoren foretager et kredittjek af debitoren og herved sikrer sin virksomhed bedst muligt mod tab.

Regler for kreditsikring

Bestemmelser om kreditaftaler er fastsat i kreditaftaleloven, som indeholder en lang række bestemmelser om kreditgiverens og debitorens rettigheder og pligter. Her anføres det for eksempel i paragraf 7 c, at en kreditgiver faktisk er forpligtet til at undersøge en forbrugers kreditværdighed inden der indgås aftale om et kreditkøb.

Under alle omstændigheder er det, som beskrevet, en nødvendighed for en virksomhed at kredittjekke sine kunder, både nye potentielle kunder, men også foretage løbende tjek på eksisterende kunder. En virksomhed bør også kredittjekke sine leverandører, hvis der forudbetales for kommende leverancer.

Kreditsikring af kunder

Et kredittjek af en kunde vil, hvis det drejer sig om en privatkunde, kunne bestå i oplysninger om indtægt, faste udgifter, rådighedsbeløb, jobsituation og øvrige gældsforpligtelser.

Hvis det drejer sig om en virksomhed vil virksomhedens økonomiske nøgletal, som findes i regnskaberne, kunne medvirke til at vurdere kreditværdigheden. Det vil også være vigtigt at vide om kunden er opført som dårlig betaler i et kreditoplysningsbureau, for eksempel Ribers.

Hvis der er tale om langsigtet kredit af en større værdi kan det også være relevant at der kan stilles sikkerhed, eksempelvis pant i debitors værdier.