Debtia logo
Log på

Betalingsdato

Betalingsdato betegner den dag hvor en debitor indbetaler et skyldigt beløb til en kreditor.

Når en leverandør har leveret en vare eller en tjenesteydelse til en kunde, og betalingen ikke er foretaget kontant, har leverandøren udstedt en faktura på det skyldige beløb. Der vil som regel være angivet en betalingsfrist på fakturaen, altså en dato hvor leverandøren senest ønsker sit tilgodehavende betalt.

Betalingsdato – eller forfaldsdato

Denne dato kaldes forfaldsdatoen og er den dag hvor det skyldige beløb skal være indsat på kreditors konto for at betalingen er foretaget rettidigt.

Hvor lang er betalingsfristen?

Betalingsfristen kan være kortere eller længere tid, men er almindeligvis 14 dage. Hvis der ikke er angivet nogen forfaldsdato på en faktura regner man almindeligvis med en betalingsfrist på 30 dage.

De 30 dage er fra det tidspunkt hvor regningen er afsendt fra kreditor, og altså ikke den dato hvor debitor har modtaget regningen. Hvis en debitor af en eller anden grund ikke modtager en regning er det debitors ansvar at få den fremskaffet og sørge for at betalingen sker rettidigt.

Hvad er betalingsdatoen?

Betalingsdatoen er den dato hvor betalingen rent faktisk foregår. Selv om betalingsfristen er 14 dage kan kunden godt vælge at betale efter en uge, og betalingsdatoen er så en uge før forfaldsdatoen.

Man skal være opmærksom på at hvis man eksempelvis lægger en faktura til betaling via sin netbank og forfaldsdatoen ikke er en bankdag, det vil sige en dag hvor pengeinstitutterne har åbent, vil betalingen først ske førstkomne bankdag, hvilket kan være nogle dage efter forfaldsdatoen.

Forfaldsdatoen er således overskredet i den situation, og kreditor kan vælge at sende en rykker med en betalingspåmindelse, eventuelt pålagt et gebyr. Kreditor vil også have ret til at tilskrive renter til det skyldige beløb, såkaldte morarenter, som er den aktuelle udlånsrente med et tillæg på 8 procent.

Hvis forfaldsdatoen er overskredet, fordi betalingsdatoen ikke var en bankdag, vil de fleste leverandører dog anse betalingen som rettidig.