Debtia logo
Log på

Inddrivelse

Inddrivelse betyder at fremtvinge betaling af penge.

Hvis du skylder penge, og kreditor flere gange har forsøgt at kontakte dig, og I ikke er kommet til enighed om en betalingsaftale, kan kreditor kontakte dig via en tredjepart, der kan inddrive din gæld.

Gældsinddrivelse styres således af en tredjepart. Det kunne eksempelvis være det offentlige i form af Gældstyrelsen eller et inkassobureau, en advokat eller fogedretten, der handler på kreditorens vegne.

Inddrivelse af gæld hos private kreditorer

Kreditor kan, hvis de ikke selv er lykkedes med at inddrive debitorens gæld, lade et inkassobureau eller en advokat stå for inddrivelsen.

Når debitor er blevet kontaktet af en tredjeparts inkassotjeneste, registreres det og påvirker vedkommendes kredit score. Et inkassobureau vil først prøve at kontakte debitor via telefon eller brev. Betaler du fortsat ikke, går sagen videre til retten.

Hvis du har en gæld, som ikke er betalt, og betalingsfristen er overskredet, må du endelig ikke ignorere sagsbehandleren, selvom du ikke kan betale pengene tilbage med det samme. Det vil kun gøre tingene værre, og hvis du ikke møder op til retsmøderne, vil det resultere i, at dommeren uden videre kan afgøre din sag.

Inddrivelse af gæld hos Gældstyrelsen og Skat

Er din gæld sendt til inddrivelse hos Gældstyrelsen, har de flere måder at inddrive din gæld på. De kan blandt andet trække penge fra din løn eller lave et udlæg i dine værdier, herunder dit hus, bil eller pension.

Det vil desuden kun blive dyrere for dig at betale din gæld, hvis du bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Du skal nemlig betale inddrivelsesrente, når du har gæld ved det offentlige, der er fastsat til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8,05 % pr. år (2021). Denne inddrivelsesrente gælder også for studielån.

Hvis du fortsat ikke betaler, skal du betale andre gebyrer, herunder:

  • 140 kr. for inddrivelsesrykker
  • 300 kr. for afgørelse om lønindeholdelse
  • 450 kr. for udlægstilsigelse

Derudover kan Skat lave en udlægsforretning, hvor du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger. En udlægsforretning betyder, at fogeden tager udlæg i de værdier du har. Derved kan de sikre sig, at Skat får de penge, du skylder dem.