Debtia logo
Log på

Skyldner

En skyldner er et begreb, der bruges til at beskrive et firma eller en person, der skylder en ydelse eller et pengebeløb til en anden virksomhed eller person.

Hvis gælden er i form af et lån fra en finansiel institution, betegnes skyldneren som en låntager, og hvis gælden er i form af værdipapirer – såsom obligationer – kaldes skyldneren som en udsteder.

Generelt set er en skyldner en kunde, der har købt en vare eller tjeneste og derfor skylder leverandøren betaling til gengæld. Derfor vil næsten alle virksomheder og mennesker på et eller andet tidspunkt være skyldnere.

En skyldner benævnes ofte som en debitor, mens organisationen eller personen du skylder penge til kaldes en kreditor.

Pengedebitor og realdebitor

Du er som skyldner enten pengedebitor eller realdebitor. Du er pengedebitor, når du skylder penge til en anden person, som for eksempel en bank eller dine forældre. Omvendt er du realdebitor, når du skylder en anden ydelse væk, som ikke er penge. En realydelse dækker både fysiske genstande, som for eksempel en bil eller et tv, men det kan også være i form af en tjeneste, som for eksempel reparation af noget, en service eller rådgivning. En realydelse betyder blot, at det ikke er penge, der skyldes.

Hvad er RKI og debitorregistret

Der er intet galt i at være skyldner, såfremt du efterlever dine aftaler og forpligtelser. Men forsømmer du dine aftaler, så har dette selvfølgelig konsekvenser. Du kan risikere at blive optaget i debitorregistret eller RKI, Ribers Kredit Information. Begge registre holder regnskab over dårlige betalere, så andre udlånere kan se, om du er registreret, før de indgår en aftale med dig.