Debtia logo
Log på

Personfradrag

Ved personfradrag forstår man det beløb der trækkes fra enhver skatteborgers indtægt inden skatten beregnes. Personfradraget er således et beløb, som der ikke skal betales skat af.

Personfradraget gælder ikke kun for arbejdsindkomster, men også for andre indkomster, så som dagpenge, kontanthjælp, SU og pensioner.

Har man en eller anden form for indkomst, skal der som udgangspunkt betales skat til det offentlige. Skatten går til den fælles husholdning, og beregnes som en procentdel af indkomsten. Procentsatsen er sammensat af flere elementer, blandt andet statsskat, og kommuneskat. Procentsatsen ændrer sig ved indkomstens størrelse. I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvilket betyder at skatteprocenten øges jo højere indkomsten er, det vil sige der skal svares større skat af den sidst tjente krone i forhold til den først tjente krone.

Der vil dog altid være visse udgifter i forbindelse med en lønindkomst, og her opstår begrebet fradrag. Det kan eksempelvis være udgifter til befordring i forbindelse med arbejdet, udgifter til faglige kontingenter, arbejdstøj etc. Disse kaldes ligningsmæssige fradrag. Herudover er der for skatteydere med arbejdsindkomst et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Dette blev indført i forbindelse med en skattereform i 2004, og havde til formål at gøre det mere attraktivt at være i job end på overførelsesindkomst. Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel, og er i 2021 på 10,6 procent.

Hvordan beregnes Personfradrag?

I modsætning til disse fradrag gælder personfradraget som nævnt for alle, således også for pensionister med mere. Personfradraget er et bundfradrag, som trækkes i indkomsten inden der svares skat. Personfradraget udgør i 2021 46.700 kroner for personer over 18 år, og 36.900 kroner for personer under 18 år.

Man skal ikke foretage sig noget for at opnå personfradraget, idet dette indberettes automatisk af skattestyrelsen.

Ægtefæller og samlevende har ret til at få overført ubenyttede personfradrag til hinanden. Dette vil også automatisk blive foretaget af skattestyrelsen.