Debtia logo
Log på
ordbog-banner

Hvad er afskrivningsloven? Læs regler for afskrivning her

Afskrivningsloven eller lov om skattemæssige afskrivninger, som den også hedder, er en lov der fastsætter reglerne omkring en virksomheds mulighed for at afskrive på dens driftsmidler.

De værdier som en virksomhed er i besiddelse af kaldes aktiver. Aktiver kan inddeles i driftsmidler og omsætningsaktiver. Hvor omsætningsaktiver er værdier der er beregnet på videre salg, for eksempel et varelager, er driftsmidler aktiver, som anvendes i selve driften af virksomheden og derved er forudsætning for virksomhedens indtjening.

Disse driftsmidler, som virksomheden har investeret i og som er nødvendige for virksomhedens indtjening, vil typisk falde i værdi med tiden, dels på grund af slidtage, dels på grund af forældelse.

Afskrivningsloven og værditab

Det værditab der foregår på driftsmidlerne er altså en udgift, som virksomheden skal betale af sit overskud. Den udgift skal trækkes fra virksomhedens indtjening når skatten skal beregnes. Afskrivningen af driftsmidlerne giver således et fradrag i skatten.

En virksomheds driftsmidler kan være mange forskellige ting, bygninger, biler, maskiner, skiber etc.

Værdien af forskellige driftsmidler forringes ikke på samme måde, og afskrivningsloven beskriver reglerne for den skattemæssige afskrivning i de forskellige situationer.

Eksempelvis falder en bils værdi væsentlig hurtigere end en bygning. Der vil også være driftsmidler som ikke mister værdien med tiden, og her kan der naturligvis ikke foretages nogen afskrivning.

Debtia
BETAL ÅRLIGT
Prisen pr. måned ved årlig betaling
Total
209
DKK
BETAL MÅNEDLIGT
Prisen pr. måned ved månedlig betaling
Total
249
DKK
KOM IGANG

Bliv kunde

Debtia er skabt for at værne om tilliden til aftaler.

Få alle fordelene i dag. Få Debtia på dit hold.