Debtia logo
Log på

Kan man afdrage sin restskat?

Ja, man kan i princippet godt afdrage sin restskat. For hvis du ikke frivilligt betaler din restskat, vil SKAT nemlig regne din restskat inkl. procenttillæg op til 22.192 kr. ind i din skat året efter. Restskatten over 22.192 kr. vil SKAT desuden opkræve i tre rater samme år som den frivillige betaling. 

Hvordan foregår afdrag på restskat?

Hvis du har restskat, har du mulighed for at betalte restskatten frivilligt inden for en bestemt periode. Betaler du ikke frivilligt, slipper du ikke for at betale skatten. I stedet vil SKAT nemlig regne din restskat inkl. procenttillæg op til 22.192 kr. ind i din skat året efter.

Restskat over 22.192 kr. vil SKAT desuden opkræve i august, september og oktober samme år, som den frivillige betaling finder sted.

Vil du sikre dig, at restskatten bliver betalt rettidigt, kan du med fordel tilmelde restskatten til betalingsservice, hvorefter betalingerne automatisk vil ske.

Hvilke renter skal man betale ifm. restskat?

Hvilken renter og procenttillæg, du skal betale i forbindelse med din restskat, afhænger af, hvornår du betaler. Desto hurtigere du kan betale din restskat, desto mindre skal du betale i renter og procenttillæg. Du kan se satserne på SKATs hjemmeside her.