Debtia logo
Log på

Afskrivningsloven paragraf 45

Afskrivningsloven paragraf 45 fastsætter regler for hvorledes overdragede driftsmidler skal værdifastsættes med henblik på skattemæssig afskrivning.

For at en virksomhed kan producere og skabe overskud er der brug for driftsmidler. Driftsmidler til produktion: Bygninger, maskiner. Driftsmidler til distribution: Biler, skibe. Driftsmidler til administration: Kontorfaciliteter, kontormaskiner.

For at virksomheden skal være konkurrencedygtig må disse driftsmidler til hver en tid være tidssvarende og effektive. Driftsmidler slides og forældes, og der er løbende udgifter til udskiftning og fornyelse.

Skattemæssig afskrivning af driftsmidler

Denne udgift er sammen med virksomhedens mange andre udgifter, beløb som skal trækkes fra omsætningen, når virksomhedens skattepligtige indkomst skal fastsættes. Udgifterne til driftsmidlerne skal der således ikke betales skat af. Man taler om skattemæssig afskrivning på driftsmidlerne.

Reglerne for hvorledes de forskellige driftsmidler kan afskrives, er beskrevet i afskrivningsloven.

Regler for afskrivning – Afskrivningslovens paragraf 45

Nogle driftsmidler er indlysende at værdifastsætte, og dermed enkle at afskrive.

Eksempelvis i forhold til skattemæssig afskrivning på en bil, indkøbt til et bestemt beløb, og afskrevet over en periode på 3 til 4 år, vil det være enkelt at beregne den årlige afskrivning og dermed skattefradraget.

Der er imidlertid andre situationer hvor det vil være mere kompliceret at værdifastsætte et aktiv med henblik på skattemæssig afskrivning.

Afskrivning ved køb af virksomhed

Et eksempel kan være hvis en virksomhed opkøber en anden virksomhed. Her vil der typisk være en kontant anskaffelsessum og der vil også være gældsposter, som den købende virksomhed overtager.

Når driftsmidlerne i den indkøbte virksomhed skal værdifastsættes med henblik på skattemæssig afskrivning giver afskrivningslovens paragraf 45 retningslinjer for hvorledes den værdi skal fastsættes.

Afskrivningsloven paragraf 45 stk. 1 fastsætter således at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af de gældsposter der er i virksomheden.

Afskrivningslovens paragraf 45 indeholder også en bestemmelse om at sælger og køber skal udfærdige en detaljeret købsaftale, hvor der er foretaget en fordeling af den kontantomregnede salgssum på de forskellige aktiver. Det drejer sig både om aktiver der er afskrivningsberettigede: Driftsmidler, bygninger, installationer etc., og driftsmidler som ikke er afskrivningsberettigede: Grund (jord), eventuelt bolig etc.

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler er således ofte særdeles komplicerede, og det er vigtigt for en virksomhed at alliere sig med et kompetent revisionsfirma.