Debtia logo
Log på

Afskrivninger

Afskrivninger har flere forskellige betydninger. En afskrivning kan således både være et udtryk for tabet af værdi på de anlægsaktiver, der er blevet nedskrevet i din virksomheds regnskabsår. Men afskrivninger bruges også som betegnelse for de tab du måtte få på insolvente kunder.

Uanset om der er tale om afskrivninger af anlægsaktiver eller tabsafskrivninger gælder det, at det skal bogføres korrekt, så du ender med at betale den rette skat. Det kan din bogholder eller revisor hjælpe dig med.

Undgå afskrivninger på tab

At afskrive tab på insolvente kunder er naturligvis sidste udvej. Men inden du når dertil, skal du forsøge at inddrive gælden. Jo tidligere du går igang med det, jo bedre chancer har du får at få dine penge – og det er, uanset de skattemæssige fradrag ved afskrivninger på tab, trods alt bedre.

Før eller siden kommer de fleste virksomheder til at stå med kunder, der ikke kan eller vil betale deres regninger. Vi anbefaler derfor meget at du allerede på forhånd indgår et samarbejde med et godt inkassobureau, som Debtia.

Vi kan ikke alene hjælpe dig med at inddrive penge og føre inkassosager – vi kan også hjælpe med at få etableret fakturerings- og rykkerprocedurer der mindsker risikoen for, at det går så galt.

Hvad er straksafskrivning?

Anlægsaktiver – det vil sige udstyr, ejendomme mv., som du køber og kan bruge over flere år, kan ikke trækkes fra i dit regnskab, men skal afskrives over en årrække. Med mindre der er tale om anlægsaktiver på under et vist maksimumbeløb. Det er det der kaldes straksafskrivninger.

P.t. er  det maksimale beløb for straksafskrivninger 14.200 kr. +moms, men det reguleres år for år, så tjek med din revisor hvis du er i tvivl.

Hvad er akkumulerede afskrivninger?

Akkumulerede afskrivninger er den samlede afskrivning på et anlægsaktiv siden du købte det. Så forskellen på afskrivninger og akkumulerede afskrivninger er blot, at det sidste er det samlede beløb du har afskrævet.

Hvad er genvundne afskrivninger?

Genvundne afskrivninger er et udtryk der bruges gevinster ved salg af anlægsaktiver – f.eks. en ejendom, som der er afskrevet på. Genvundne afskrivninger beskattes.

Hvad betyder lineær afskrivning?

Lineær afskrivning betyder, at der afskrives med det samme beløb på et anlægsaktiv hvert år.

Hvis du f.eks. har købt en bil til 350.000 kr., som du regner med at skulle bruge i 3 år og restværdien herefter er 50.000 kr., så vil du med en linær afskrivning sfskrive 100.000 kr. pr. år – i alle 3 år.

Hvad er saldometoden til afskrivning?

Med saldometoden afskrives der, i modsætning til den linære afskrivning, med en bestemt procentdel af den nedskrevne værdi af anlægsaktivet.

Hvis du f.eks. køber den samme bil, som i eksemplet ovenfor, til 350.000 kr. og vælger at afskrive med den maksimale sats på 25%, så kan du første år afskrive (350.000 x 25%) 87.500 kr. Næste år er den nedskrevne værdi så 262.500 kr., som du igen kan afskrive 25% på – det giver en afskrivning på 65.625 kr.. Det 3. år kan du så afskrive 49.218,75 kr. Tilbage står en bogført værdi på 147.656,25 kr.

Du skal med saldometoden for afskrivninger være opmærksom på, at den nedskrevne værdi du ender med gerne skal stemme overens med den faktiske værdi.