Debtia logo
Log på

Beløbsgrænse

Beløbsgrænse angiver, som navnet siger, en grænse for hvor stort et beløb må være i forskellige sammenhænge.

Et sted hvor en øvre beløbsgrænse bruges er ved indgåelse af en aftale om en kassekredit, hvor der ydes en kredit af en kreditgiver, typisk et pengeinstitut, til en kunde. Det vil sige at der indgås en aftale mellem pengeinstituttet (kreditor) og en låntager, eksempelvis en virksomhed (debitor).

Beløbsgrænse for kassekredit

En virksomheds indtjening er sjældent stabil, men svinger fra måned til måned. Virksomheden har således brug for nogle kreditter til at betale de løbende omkostninger. Det er derfor almindeligt at en virksomhed har aftale med et pengeinstitut om en kassekredit.

Der indgås i den forbindelse aftale om kredittens beløbsgrænse, det vil sige hvor stort et beløb der må trækkes på kreditten.

Virksomheden har på den måde likviditet til at betale løbende omkostninger, eksempelvis lønninger, og leverandørgæld, og kan på den anden side indbetale på kassekreditten når virksomhedens udestående fordringer bliver indfriet.

Kassekreditten som repræsenterer kortfristet gæld afvikles således løbende ved indbetalinger på firmaets konto, mens udbetalinger fra firmaet konto genererer mere gæld.

Kassekredittens beløbsgrænse er aftalt med afsæt i virksomhedens løbende udgifter og indtægter. Der betales renter til pengeinstituttet af det beløb der til hver en tid er trukket på kassekreditten, og tillige betales provision, det vil sige en mindre procentsats af kassekredittens maksimum.

Der vil tillige, som regel, være aftalt en noget højere rentesats hvis kassekredittens maksimumsgrænse, altså beløbsgrænsen, kortvarigt overskrides.

Andre eksempler på beløbsgrænse

Et andet eksempel på en beløbsgrænse er på diverse kredit- og betalingskort.

Eksempelvis er der på et Mastercard en øvre beløbsgrænse på 30.000 per døgn, selvfølgelig under forudsætning af at pengene står på kontoen. På et Visakort er den månedlige øvre beløbsgrænse 25.000.

Der kan her opstå et problem, hvis man rutinemæssigt bruger sin telefon til at betale med, idet betalingerne, i så tilfælde, bliver trukket fra Visadelen af Dankortet, og man kan herved risikere at ramme det månedlige loft. Hvis man modsat betaler med mobilpay er det som udgangspunkt dankortdelen af Visa/Dankortet der bliver brugt.

Et tredje eksempel på en beløbsgrænse er de mange satser der indgår i udregningen af ens personlige skat. Her vil der være et bundfradrag, altså en beløbsgrænse, som der ikke skal betales skat af. Der vil være en beløbsgrænse, hvor man betaler almindelig indkomstskat, hvis ens indtægt ligger under, og endelig en beløbsgrænse for hvornår man betaler topskat.