Debtia logo
Log på

Skyldnererklæring

En skyldnererklæring er et dokument, som beskriver, at skyldner (debitor) skylder et vist beløb til en kreditor.

En skyldnererklæring bruges typisk, hvis en person eller en virksomhed skylder en anden virksomhed et beløb for en vare eller tjenesteydelse, og ikke er i stand til at betale indenfor den aftalte tidsfrist.

Det er kreditoren, som opretter dokumentet med oplysning om det skyldige beløbs størrelse, og med sin underskrift på dokumentet erkender debitoren at skylde det specifikke beløb til kreditoren. Skyldnererklæringen kan udover størrelsen af det skyldige beløb også indeholde aftale om en afdragsordning og eventuelle renter.

Skyldnererklæring og kreditor rettigheder

En skyldnererklæring giver kreditoren en fordel i at have skyldnerens skriftlige accept på det skyldige beløb. Hvis kreditoren til eksempel har udstedt en faktura på en vare eller en tjenesteydelse til debitor, er der typisk en forældelse på kravet. Forældelsen på en faktura er 3 år. Har kreditoren derimod en skyldnererklæring med debitors underskrift på, er forældelsesfristen 10 år.

En skyldnererklæring er således meget ligesom et gældsbrev. Men hvor et gældsbrev er en aftale der typisk bruges, når en låntager låner et beløb af en långiver og indeholder aftale om afdrag og renter, så er en skyldnererklæring et dokument, der bruges, når en skyldner ikke har været i stand til at overholde sine forpligtelser.