Debtia logo
Log på

Kreditor

En kreditor er et udtryk, der bruges til at beskrive den part, der har ydet et produkt, en service eller lån, og som har penge eller en anden form for ydelse til gode hos en eller flere debitorer.

Definition af kreditor

Med andre ord er kreditor den part, der skal have betaling af debitor. Helt praktisk kan det sammenlignes med et køber-sælger forhold, da begrebet kreditor kan bruges om alle former for virksomheder og leverandører, der enten sælger produkter eller ydelser.

En debitor kan eksempelvis være en bank, virksomhed, privat person eller det offentligt.

Form for kreditorer

Kreditorer kan opdeles i følgende tre kategorier:

  • Det offentlige
  • Private virksomheder
  • Inkassovirksomheder

De forskellige former for kreditorer bruger forskellige metoder til at få dig til at betale. Der findes love, der regulerer området.

Der er markant forskel på, hvad private og offentlige kreditorer kan gøre. Et forsyningsselskab kan lukke for vand og varme, hvis ikke du betaler, det offentlige kan inddrive pengene fra din løn gennem Skat.

Et andet eksempel er når du som boligejer optager et lån hos en kreditforening for at købe din bolig. Foreningen agerer dermed som kreditoren, der har pant i din bolig.

Fællestrækket hos de fleste kreditorer er, at de normalt har en skræddersyet aftale med deres debitorer om deres betalingsbetingelser.

Det er normalt at en kreditor, har bevis på sin fordring hos debitor. Hvis det er en vare eller tjenesteydelse, foreligger der en faktura. Hvis det er et beløb, debitor har lånt af kreditor, vil der som regel foreligge et gældsbrev, og hvis debitor har lånt penge til fast ejendom af kreditor, kan der være tale om et pantebrev.