Debtia logo
Log på

Debitor registret

Debitor Registret er et skyldnerregister, hvor dårlige betalere bliver indberettet.

Debitor Registret er således ligesom RKI en database, hvor vigtige oplysninger om de eksisterende debitorer findes. Heri findes bl.a. oplysninger om, hvorvidt de er i stand til at tilbagebetale deres lån til tiden, om de er bagud med betalinger, hvilke virksomheder de skylder penge, hvor meget de skylder, og om de har mere end ét lån.

Oplysningerne i Debitor Registret gør kreditorer i stand til at vurdere sine kunders betalingsevne. Personer, som er registreret i Debitor Registret, kan få problemer i forhold til fremtidige lån eller ved køb af nyt mobilabonnement.

Hvad dækker Debitor Registret?

Debitor Registeret dækker oplysninger om privatpersoner såvel som organisationer og virksomheder.

En kreditor kan registrere dig som dårlig betaler, såfremt du ikke overholder dine betalingsfrister. Der findes en række kriterier, som skal være opfyldt alt afhængig af, hvilken kreditor der er tale om.

Krav til registrering i Debitor Registret

Ved private kreditorer skal du have modtaget tre rykkere, hvor der i den sidste advares om en indberetning. Derefter har du 10 dage til at betale, før du bliver registreret. Din gæld skal være på mindst 200 kr. Er din gæld på under 1.000 kr., vil du blive registeret i et lukket register i RKI. Her kan ingen se, at du er registreret.

Foruden disse krav må der ikke herske uenighed om gældens eksistens eller størrelse. Kreditor må således ikke registrere dig i Debitor Registret som dårlig betaler, hvis du har gjort indsigelse imod gælden.

Skylder du derimod penge til det offentlige, skal gælden være på mindst 7.500 kr. Inden registreringen i Debitor Registret må finde sted, skal du være varslet 4 uger forinden.

Er jeg registreret i debitor registret?

Oftest vil du få besked, når registreringen finder sted. Du har desuden ret til aktindsigt, så du kan se hvem der har registeret dig hos enten RKI eller Debitor Registeret.

Dine oplysninger vil stå i Debitor Registret i op til 5 år eller indtil gælden er fuldt indfriet.