Debtia logo
Log på

Kreditoplysningsbureau

Et kreditoplysningsbureau er en virksomhed som indsamler oplysninger om privatpersoners og virksomheders økonomiske situation. Kreditoplysningsbureauet videregiver oplysningerne til sine kunder, så disse kan foretage en kreditvurdering af en potentiel kunde.

Kreditoplysningsbureau – forbrugerkøb og handelskøb

Når en virksomhed leverer en vare af en vis værdi til en kunde, det være sig en privat person (forbrugerkøb), eller en virksomhed (handelskøb), er der sjældent tale om kontant betaling.

Det er almindeligt at kunden får en vis form for kredit. Det kan være en faktura med en kortere eller længere betalingsfrist, eller en afdragsordning over kortere eller længere tid.

Under alle omstændigheder er det vigtigt for leverandøren at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser. I modsat fald er pengene tabt så leverandørens likviditet udfordres.

Det er derfor vigtigt for en virksomhed at kende sine kunders økonomiske situation.

Kreditoplysningsbureau – hjælper virksomheder

Her kan kreditoplysningsbureauet hjælpe med oplysninger som sandsynliggør kundens ikke alene evne, men også vilje til at betale en given fordring. Hvis kunden er en virksomhed kan nøgletal, regnskaber, betalingshistorik indgå i kreditvurderingen. Ved private kunder vil det være vigtigt at vide om de er registreret som dårlige betalere i kreditoplysningsbureauets database.

Kreditoplysningsbureau – Ribers og RKI

Et eksempel på et dansk kreditoplysningsbureau er Ribers, også kaldet RKI, hvor dårlige betalere er registreret.

Der vil også foregå en kreditvurdering hvis et pengeinstitut skal yde et lån til en kunde i forbindelse med køb af et langvarigt forbrugsgode, eller hvis der skal indgås en aftale om en kassekredit med en virksomhed. Det vil som hovedregel være umuligt, hvis kunden er opført som dårlig betaler i et kreditoplysningsbureau.