Debtia logo
Log på

Åger

Åger kommer fra det oldnordiske ‘okr’. På oldengelsk var det ‘wocor’, der så er blevet til ‘usury’. Ordet er beslægtet med ‘at vokse’. Således dækker det sprogligt “tilvækst”, heriblandt alle slags renteindtægter.

Under tider har ‘åger’ i juridiske sammenhænge alene betydet inddrivelse af højere rente end tilladt eller udstedelse af gældsbevis på større beløb end lånt. Gennem tiden har ordets betydning ændret sig. Det dækker nu alle umoralske og urimelige aftaler.

Straffeloven har i paragraf 282 beskrevet ågerbegrebet

I loven står der i § 282:

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Åger definerer således handlingen af at låne penge til en rente, der anses for urimeligt høj, eller som er højere end den, der er tilladt i henhold til de gældende lovgivninger.

Åger udnytter en låntager med;

  • Betydelige økonomiske vanskeligheder
  • Betydelige personlige vanskeligheder
  • Manglende indsigt (generelt el. konkret)
  • Letsind (generelt el. konkret)
  • Et bestående afhængighedsforhold

Udnyttelsen sker i forbindelse med et aftaleforhold for at opnå/betinge en ydelse der enten;

  • Står i væsentligt misforhold til modydelsen eller
  • Ikke skal ydes vederlag for (gave)

Hvad er ågerrenter – og er der ågerrente lovgivning?

Ågerrentelovgivningen beskriver grænsen for den maksimale rente, som en långiver kan opkræve en låntager.

I juli 2020 trådte der en ny øvre grænse i kraft, der bl.a. betød, at udlån højst må have en ÅOP (årlige omkostninger i pct.) på 35 pct. Derudover blev der indført et omkostningsloft på 100 pct., således at forbrugere samlet maksimalt skal betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag.

Reglerne er gældende for både virksomheder, der udbyder forbrugslån, og private, der låner ud til andre private.

I dag er lovgivning om åger med til at beskytte investorer mod rovdrivende långivere.