Debtia logo
Log på

Fordring

En fordring er et tilgodehavende.

En fordring forekommer ofte i forbindelse med en handel mellem virksomheder, hvor en virksomhed har noget til gode hos en anden virksomhed. Det kan også være en virksomhed der har noget til gode hos en privat person eller omvendt, eller en privat person der har noget til gode hos en anden.  Fordringen eller tilgodehavendet kan være alt fra penge til en serviceydelse eller noget helt tredje.

En fordring omhandler således en part der skylder noget (debitoren) til en der har noget til gode (kreditoren).

Hvem ejer en fordring?

Den som ejer fordringen (fordringshaveren) har altså et tilgodehavende, som på et aftalt tidspunkt kan kræves tilbage.  For at være sikker på at dette tilgodehavende tilbageleveres vil det være fornuftigt at lave et dokument vedrørende det man har til gode påført leveringstidspunktet.  Lovmæssigt er det også nødvendigt med et skriftligt dokument som bevis.

Der findes flere typer af sådanne dokumenter:

  • Det kan f.eks. være et gældbrev som beskriver vilkårene for renter og tilbagebetaling af et lån fra en part til en anden.
  • Det kan også være en faktura som beskriver et tilgodehavende for en leveret vare eller tjenesteydelse fra en part til en anden.
  • Et tredje eksempel er et pantebrev som kan omhandle et lån hvor skyldneren har stillet sikkerhed i fast ejendom for det lånte beløb til den, det er lånt af.