Debtia logo
Log på

Debitorvurdering

En debitorvurdering har til hensigt at belyse en låntagers økonomiske status. Formålet med en debitorvurdering er altså at klarlægge en låntagers evne til at betale sin gæld tilbage.

Når en långiver, eksempelvis et pengeinstitut, yder et lån til en låntager er pengeinstituttets formål at få forrentet den indestående kapital. Med andre ord tjener långiver penge på de midler der er til rådighed. Det er kun en god forretning, hvis lånet tilbagebetales, i modsat fald er pengene tabt.

Det er derfor nødvendigt, at der foretages en vurdering af låntagerens mulighed for at betale det lånte beløb tilbage.

Debitorvurdering af private låntagere

Hvis det drejer sig om en privat låntager, vil långiveren søge oplysning om låntagerens indtægt, faste udgifter, rådighedsbeløb, jobsituation, uddannelsesniveau, alder og om låntager har værdier, der kan stilles til sikkerhed for det lånte beløb. Ligeledes indgår låntagers øvrige gældsforpligtelser i vurderingen.

Debitorvurdering af virksomheder

Hvis det drejer sig om lån til en virksomhed, vil låntager vurdere virksomhedens såkaldte nøgletal.

Nøgletallene er vigtige i debitorvurdering af en virksomhed, da de siger noget om risikoen ved at låne penge til virksomheden. For hvert nøgletal er der en formel, hvor der indgår tal fra virksomhedens regnskab.

Nøgletal i debitorvurdering

Et af nøgletallene er soliditetsgraden, som afspejler hvor meget af virksomhedens kapital, der er finansieret af lån, og hvor meget der er finansieret af virksomhedens egne penge. Der er afkastningsgraden, der viser hvor meget virksomhedens nettoresultat er i forhold til værdien af aktiverne.

  • Der er overskudsgraden, som viser hvor stor en andel overskuddet udgør af virksomhedens omsætning.
  • Gældsandelen der viser hvor stor en andel af virksomhedens aktiver der er finansieret for lånte midler.

Yderligere er der forrentningen af egenkapitalen, det vil sige, hvor meget er afkastet på virksomhedens egne investerede penge.

Endelig er der dækningsgraden, det vil sige, hvad er der tilbage af virksomhedens omsætning, når omkostningerne er betalt.

Disse nøgletal giver långiveren mulighed for debitorvurdering af låntager, og er afgørende for på, hvilke vilkår virksomheden kan låne penge, og om det overhovedet kan lade sig gøre.