Debtia logo
Log på

Kredittid

Med kredittid menes der det tidsrum fra en vare eller en tjenesteydelse leveres til leverandøren modtager sit tilgodehavende for den leverede vare eller tjenesteydelse.

Kredittiden har stor betydning for virksomhedens likviditet

Når en virksomhed leverer en vare eller en tjenesteydelse modtages tilgodehavendet sjældent kontant. Normalt udstedes en faktura med en tidsfrist inden for hvilken beløbet ønskes betalt. Leverandøren yder således kredit til kunden i et vist antal dage.

Det tidsrum har leverandøren altså ikke rådighed over sit tilgodehavende, og hvis der er tale om for lang tid, eller for store beløb, kan det selvsagt være en belastning.

En virksomhed kan få et overblik over den samlede kredittid, der gives til kunder ved hjælp af en formel, som tager udgangspunkt i størrelsen af de udestående fordringer i forhold til virksomhedens omsætning. Den samlede kredittid er en af virksomhedens nøgletal og angives i dage. Jo lavere kredittid desto bedre likviditet.

Lov om kredittid

Et sted hvor kredittiden spiller en stor rolle er indenfor handlen med dagligvarer. Her har det ikke været ualmindeligt at fødevareproducenter har måttet acceptere særdeles lange kredittider til de store dagligvarekæder.

Det er der nu imidlertid sat en stopper for, idet en ny lov som trådte i kraft den 1. juli 2021, har reguleret kredittiderne til mellem 30 og 60 dage.

Dette vil således forbedre leverandørernes likviditet, men til gengæld forværre detailleddets. Det har man fra detailhandlens side naturligvis været utilfreds med. Man frygter at det i sidste ende vil få forbrugerpriserne til at stige.