Debtia logo
Log på

Inkassoloven paragraf 10

Inkassolovens paragraf 10 beskriver de regler der gælder i forbindelse med indledningen af en inkassosag.

Inkassoloven eller lov om inkassovirksomhed indeholder en række bestemmelser omkring udøvelse af inkassovirksomhed:

  • Hvem kan drive inkassovirksomhed, herunder betingelserne for opnåelse af autorisation til dette
  • Hvordan selve udøvelsen af inkassovirksomheden skal foregå
  • Hvad er god inkassoskik med videre.

Regler for inkasso – inkassoloven §10

I forbindelse med opstart af en inkassosag gælder helt konkrete regler, og disse er beskrevet i inkassoloven paragraf 10.

I forbindelse med opstart af en inkassosag skal skyldneren skriftligt gøres opmærksom på at sagen nu er overgået til inkasso. Der gælder særlige regler for udformningen af denne påkravsskrivelse.

Skrivelsen skal være udformet på en sådan måde så skyldneren kan vurdere kravet, det vil sige skrivelse skal indeholde oplysninger om det skyldige beløbs størrelse og hvad det dækker. Såvel hovedstol som renter og gebyrer skal kunne identificeres således at skyldneren kan gøre indsigelser hvis denne ikke mener at beløbet er korrekt.

Regler for renter ved inkasso

Reglerne for renteniveauet og gebyrernes størrelse er i øvrigt beskrevet i renteloven. Hvis skyldner gør indsigelser skal inkassosagen, som hovedregel sættes i bero indtil der kan opnås enighed om kravet.

Vigtigt i inkassolovens paragraf 10 er stykke 3, som beskriver hvilke frister der gælder. Det er således at der er en frist på 10 dage fra modtagelsen af påkravsskrivelsen til inkassosagen kan opstartes. Dette er for at give skyldneren mulighed for at indbetale det skyldige beløb uden at vedkommende påføres yderligere omkostninger..