Debtia logo
Log på

Hvad er reglerne for rykkere?

Rykkerregler er faktisk ikke så komplekse, som nogle kan være tilbøjelige til at tro. Betaler en kunde ikke sin faktura til tiden, så har kreditor ret til at starte en rykkerprocedure – og reglerne kan du blive meget klogere på her.Hvad er reglerne for rykkere? | debtia.dk


Hvad er reglerne for rykkere?

I langt de fleste tilfælde starter kreditor med at påminde skyldner om den manglende betaling, da det oftest skyldes en forglemmelse.
Men ifølge lovgivningen har kreditor i princippet ret til at sende første rykker, allerede dagen efter fakturaens forfaldsdato – helt uden et varsel.

Kreditor må faktisk sende helt op til 3 rykkere med gebyr, så længe der blot er 10 dages mellemrum mellem hver rykker. Det vil sige, at kreditor må sende sin første rykker når forfaldsdatoen bliver overskredet. Modtages pengene ikke indenfor 10 dage efter første rykker, må kreditor sende nr. 2 rykker og det samme gælder for rykker nr. 3.

Hvad er reglerne for rykkergebyrer?

På tre rykkere har kreditor mulighed for at tilføje et valgfrit gebyr. Beløbet må dog højst lyde på 100 kr. pr. rykker.

Hvad hvis skyldner ikke betaler efter 3. rykker?

Hvis skyldner fortsat ikke betaler sit udestående efter 3. rykker, så kan kreditor f.eks. vælge at sende et inkassovarsel.

I princippet kan inkasso også blive indblandet tidligere, hvis kreditor ønsker det. Der er nemlig ingen regler for, hvor mange rykkere kreditor skal sende før, at inkasso kan blive indblandet.

En vigtig regel er blot, at kreditor skal sende et inkassovarsel med en betalingsfrist på 10 dage, inden en inkassosag kan gå i gang. Men der er intet i loven, der modsiger, at kreditor ikke må varsle om inkasso allerede i første rykker.

Du kan blive meget klogere på inkasso her.