Debtia logo
Log på

Betalingspåmindelse

Hvis et skyldigt beløb ikke betales indenfor den aftalte tidsfrist, har en kreditor mulighed for at sende en betalingspåmindelse til skyldneren (debitoren).

En betalingspåmindelse kaldes ofte i daglig tale en rykkerskrivelse.

En betalingspåmindelse må først udsendes efter betalingsfristen er overskredet.

Som navnet antyder er en betalingspåmindelse en skrivelse som har til formål at minde skyldneren om den manglende betaling af det skyldige beløb. Der kan være forskellige årsager til den manglende betaling som både kan skylde en forglemmelse eller en manglende evne til at betale.

Regler for betalingspåmindelse

Regler om betalingspåmindelser eller rykkerskrivelser er beskrevet blandt andet i renteloven. Det er beskrevet i renteloven hvilke regler der er for at pålægge rykkergebyr, renter og eventuelt kompensationsgebyr. Det er kreditors valg om der skal pålægges gebyrer på betalingspåmindelsen. Hvis der pålægges et eventuelt rykkergebyr, er størrelsen af det samt tidsfristen til ny betalingsdato fastsat i renteloven. Også kompensationsgebyret, som kun må pålægges hvis debitor er en virksom, er lovmæssigt fastsat.

Da en betalingspåmindelse i første omgang har til formål at skabe en dialog med debitoren om den manglende betaling er det en uskrevet regel at skrivelsen holdes i en imødekommende tone. Skrivelsen bør ligeledes indeholde en beskrivelse af årsagen til kravet og de nødvendige betalingsoplysninger.

Hvis du modtager en betalingspåmindelse, er det vigtigt at du under alle omstændigheder reagerer på den. Hvad enten den manglende betaling skyldes en forglemmelse, at du ikke er i stand til at overholde betalingsfristen eller du ikke kan anerkende kreditors krav, er der risiko for at det vil medføre øgede omkostninger for dig, hvis du ignorerer rykkerskrivelsen.